Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
CAB
Meny
Stäng
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
Knowledge,
optimized.
$businessArea

Kontrollera dina inloggningsuppgifter

Från och med 6 februari kommer du behöva ha ditt användarnamn och lösenord tillgängligt för att logga in i CABAS, CAB Plan och våra övriga system relaterade till fordonsreparationer. Då justeras nämligen inloggningen, för att kunna möta krav på ökad IT-säkerhet och förbereda för etablering av ny teknik. Systemet kommer inte minnas dina uppgifter, utan du kommer behöva skriva in dem manuellt när du loggar in första gången.

På vilket sätt förändras inloggningen?

Som användare kommer du inte att märka någon större skillnad, förutom att du behöver ange ditt användarnamn och lösenord på nytt. Det är bara tekniken som hanterar inloggningen som förändras.

För att inloggningen ska fungera rekommenderar vi webbläsarna Chrome eller Edge. Internet Explorer 11 fungerar tillsvidare men eftersom Microsoft gradvis slutar supportera den fr.o.m. 20 november 2020 rekommenderar vi att den inte används. Läs mer om Internet Explorer end of life här. länk till annan webbplats

Installationen av CABAS/CAB Plan påverkas inte av denna förändring, utan körs som tidigare i en lokalt- eller serverinstallerad klient.

Det här behöver du göra före 6 februari

 • Ta reda på ditt användarnamn och lösenord. Har du inte tillgång till ditt lösenord kan du beställa ett nytt genom att klicka på ”Glömt lösenord eller användarnamn” vid inloggning.
 • Se till att du använder någon av följande webbläsare som stöds av CABAS/CAB Plan: Chrome, Edge, Internet Explorer 11.

Mer information

Ny inloggningsrutin i CABAS och CAB Plan (pdf)PDF

Så här byter du lösenord i CABAS och CAB Planlänk till annan webbplats

Kontakta support@cab.se om du har frågor eller vill ha hjälp med inloggningen.

Check your login details as soon as possible

From February 6, you'll need to have your use name and password available to be able to log in to CABAS, CAB Plan and other systems related to automotive repairs. The login will be adjusted to meet requirements for increased IT security and to prepare for the establishment of new technology. The system will not remember your details, so you'll have to enter them manually the first time you log in after the adjustment.

How will login in change?

The login procedure will not be changed in itself, it is the technology that handles the login that is changed. As a user, you won't notice much difference, except that you need to re-enter your username and password.

For the login to work, we recommend the web browsers Chrome or Edge. Internet Explorer 11 works for the time being, but as Microsoft gradually stops supporting it from November 20, 2020, we recommend to not use it. Read more about Internet Explorer end of life herelänk till annan webbplats.

The installation of CABAS/CAB Plan is not affected by this change, it runs as before in a locally or server-installed client.

You need to do the following before February 6:

Find out your username and password. If you do not have access to your password, you can order a new one by clicking on “Forgotten password or Username” when logging in.

Make sure that you use one of the following web browsers, which are supported by CABAS/CAB Plan: Chrome, Edge or Internet Explorer 11.

More information

New login procedure CABAS and CAB Plan (pdf)PDF

How to change password in CABAS and CAB Plan (pdf)PDF

Please contact support@cab.se for advice.

© Copyright 2020 CAB Group