Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
CAB
Meny
Stäng
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
$businessArea

CAB Plan KPI Portal

Med CAB Plan KPI Portal får ni tillgång till flera nyckeltal för uppföljning som gör det enklare att nå de mål er verksamhet satt upp. CAB Plan KPI Portal används med fördel tillsammans med CAB Plan Avvikelsehantering där nyckeltalen underlättar avvikelsehanteringen.

CAB Plan KPI Portal innehåller mer än 30 jämförbara nyckeltal som sammanställs från data ur CAB Plan och CABAS. Nyckeltalen berör ekonomi, process och kvalitet, och är ett effektivt sätt att följa upp och nå uppsatta verksamhetsmål. Nyckeltalen kan exempelvis innefatta olika arbetskostnader, såld tid, leveransprecision eller reparationens tidsgräns.

CAB Plan KPI Portal används med fördel tillsammans med CAB Plan Avvikelsehantering där nyckeltalen underlättar hanteringen av de avvikelser som kommer in genom CAB Plan.

Läs mer om CAB Plan Avvikelsehantering


Pris och beställ


CAB Plan KPI Portal

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 527 SEK


Storkundsrabatt


Rabatt

Pris/verkstad

Verkstad #1

0%

5 527 SEK

Verkstad #2-3

20%

4 422 SEK

Verkstad #4-6

30%

3 869 SEK

Verkstad #7-9

40%

3 316 SEK

Verkstad #10-

50%

2 767 SEK

Rabatten gäller för CAB Plan KPI Portal och CAB Plan Avvikelsehantering var för sig. En licens gäller för en juridisk person (ett organisationsnummer) och per geografisk anläggning. Storkundsrabatt erhålls om det under ett organisationsnummer finns flera anläggningar.

Fler tilläggstjänster

CAB Plan Avvikelsehantering

Intresserad av att optimera reparationsprocessen? CAB Plan Avvikelsehantering sammanställer alla avvikelser som rapporteras in i CAB Plan, såval externa som interna.

CAB Damage Inspection Booking

Genom CAB Damage Inspection Booking kan bilägaren själv boka en tid för skadebesiktning. Och när bokningen är gjord registreras den direkt i CAB Plan.

© Copyright 2020 CAB Group