Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
CAB
Meny
Stäng
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
$businessArea

CAB Plan Avvikelsehantering

För att bli så effektiv som möjligt gäller det att ha koll på de störningar som uppstår i reparationsprocessen. Med CAB Plan Avvikelsehantering sammanställs alla avvikelser som rapporteras i CAB Plan. Sammanställningen blir som mest effektiv ihop med de nyckeltal ni satt upp i CAB Plan KPI Portal.

CAB Plan Avvikelsehantering sammanställer alla avvikelser som rapporteras i CAB Plan, exempelvis avbrott, omarbete, rundgång eller en extern avvikelse som en kundreklamation. Avvikelserna kan med fördel baseras på de nyckeltal ni valt att följa via tjänsten CAP Plan KPI Portal. Nyckeltalen kan exempelvis beröra olika arbetskostnader, såld tid, leveransprecision eller reparationens tidsgräns. CAB Plan Avvikelsehantering och CAB Plan KPI Portal fungerar var för sig men beställs med fördel tillsammans.

CAB Plan Avvikelsehantering passar både enskilda verkstäder och koncerner.

Läs mer om CAB Plan KPI Portal


Pris och beställ


CAB Plan Avvikelsehantering

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 527 SEK


Storkundsrabatt


Rabatt

Pris/verkstad

Verkstad #1

0%

5 527 SEK

Verkstad #2-3

20%

4 422 SEK

Verkstad #4-6

30%

3 869 SEK

Verkstad #7-9

40%

3 316 SEK

Verkstad #10-

50%

2 767 SEK

Rabatten gäller för CAB Plan KPI Portal och CAB Plan Avvikelsehantering var för sig. En licens gäller för en juridisk person (ett organisationsnummer) och per geografisk anläggning. Storkundsrabatt erhålls om det under ett organisationsnummer finns flera anläggningar.

Fler tilläggstjänster

CAB Plan KPI Portal

I KPI-portalen finns en mängd olika nyckeltal för uppföljning av er verksamhet, som hjälper er att nå uppsatta mål.

CAB Damage Inspection Booking

Genom CAB Damage Inspection Booking kan bilägaren själv boka en tid för skadebesiktning. Och när bokningen är gjord registreras den direkt i CAB Plan.

© Copyright 2020 CAB Group