Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
CAB
Meny
Stäng
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
$businessArea

CAB Damage Inspection Booking

Genom tjänsten CAB Damage Inspection Booking kan fordonsägaren själv boka en tid för skadebesiktning, som sedan automatiskt registreras i CAB Plan.

Med CAB Damage Inspection Booking får ni en kundanpassad webbportal som gör det för kunderna att enkelt boka tid för skadebesiktning och som samtidigt minskar er administration. Portalen är lätt att använda och passar både fristående skadeverkstäder och koncerner samt försäkringsbolag.

Pris och beställ


CAB Damage Inspection Booking

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

1 743 SEK


Bokning av skadebesiktning

Transaktion

Din Kostnad

Intern bokning, per skada

0 SEK

Extern bokning, per skada

13,94 SEK*

*Betalas av den mottagande verkstaden

Fler tilläggstjänster

CAB Plan KPI Portal

I KPI-portalen finns en mängd olika nyckeltal för uppföljning av er verksamhet, som hjälper er att nå uppsatta mål.

CAB Plan Avvikelsehantering

Intresserad av att optimera reparationsprocessen? CAB Plan Avvikelsehantering sammanställer alla avvikelser som rapporteras in i CAB Plan, såval externa som interna.

© Copyright 2020 CAB Group