$businessArea

CAB Damage Inspection Booking

Genom tjänsten CAB Damage Inspection Booking kan fordonsägaren själv boka en tid för skadebesiktning, eller skicka in bilder för fotobesiktning som sedan automatiskt registreras i CAB Plan.

Med CAB Damage Inspection Booking får ni en kundanpassad webbportal som gör det enklare för kunderna och minskar er administration. Portalen är lätt att använda och passar både fristående skadeverkstäder och koncerner samt försäkringsbolag.

Pris och beställ


CAB Damage Inspection Booking

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

1 840 SEK


Bokning av skadebesiktning/fotobesiktning

Transaktion

Din Kostnad

Intern bokning, per ärende

0 SEK

Extern bokning, per ärende

14,72 SEK*

*Betalas av den mottagande verkstaden

Fler tilläggstjänster

CAB Plan KPI Portal

I KPI-portalen finns en mängd olika nyckeltal för uppföljning av er verksamhet, som hjälper er att nå uppsatta mål.

CAB Plan Avvikelsehantering

Intresserad av att optimera reparationsprocessen? CAB Plan Avvikelsehantering sammanställer alla avvikelser som rapporteras in i CAB Plan, såval externa som interna.

CAB Overview

En webbaserad lösning som gör det enkelt för fler i din verksamhet att få fram information om ett fordons status utan att logga in i CAB Plan.