$businessArea

vCAT

Hur mycket tid behövs för reparation eller service? Hur påverkas tiden av en uppdaterad fordonskonstruktion? vCAT hjälper till att fastställa reparations- och servicetiderna så att biltillverkaren får bättre kontroll på eftermarknaden.

Det här är vCAT

vCAT är ett webbaserat produktionssystem för produktion av arbetstider för reparation och underhåll av fordon. Systemet är grundat på vår erfarenhet av tidstudier i kombination med innovativa lösningar och den senaste tekniken.

Input till biltillverkare

vCAT underlättar produktionen hos biltillverkare genom att producera arbetstider för reparation och underhåll av fordon. Biltillverkaren får reda på hur lång tid en viss reparation eller underhållsarbete tar och kan anpassa verksamheten utefter det. Detta bidrar till att biltillverkaren får bättre koll på eftermarknaden när bilen väl är klar och i bruk.

Arbetstiderna kan i sin tur bli värdefull information till framtida produktutveckling eller konstruktionsförändring. Biltillverkaren får också en möjlighet till uppföljning av fordonets kostnadsdrivande aktiviteter, dess försäkringsklassificering och kvalitet.

Tre delar för tidsframställning

vCAT är grundat på vår långa erfarenhet av tidstudier och innehåller tre huvudverktyg för standardtidsframställning:

  • MYSBY - för karosserireparationer inklusive ytriktning och måttriktning, förutsätter att en krockskada inträffat.
  • MEKBY - för mekaniska reparationer och servicearbeten.
  • LACK - för lackarbeten efter skadereparation.

vCAT är webbaserat och kompatibelt med webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox.

Kontakta oss

Om du har frågor röande vCAT är du välkommen att kontakta oss. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.