Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng

Prislistor

CABAS Workshop


CABAS Workshop

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

26 881 SEK

Pris per beräknad skada

7,07 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl. Skadesvar

32,92 SEK

CABAS Workshop Light


CABAS Workshop Light

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

6 689 SEK

Pris per beräknad skada

7,07 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar

211,62 SEK

Transaktionskostnader


Glasskador och Övriga skador

Transaktion

Din Kostnad

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, upp till 40 skador/år, inkl. Skadesvar

29 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, 41-100 skador/år, inkl. Skadesvar

14,38 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, från 101 skador/år, inkl. Skadesvar

7,07 SEK


Maskinskador

Transaktion

Din Kostnad

Pris per beräknad skada

7,07 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl Skadesvar

32,92 SEK

Pris sök modell med fordonsidentitet, per gång

7,07 SEK

Pris sök arbetsoperation med Autodata, per session

13,24 SEK


Caravan

Transaktion

Din Kostnad

Pris per beräknad skada

7,07 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl Skadesvar

80,27 SEK


Generell lastbil

Transaktion

Din Kostnad

Pris per beräknad skada

48,16 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl Skadesvar

219,39 SEK


Övriga tjänster

Transaktion

Din Kostnad

Pris E-faktura per skada

7,07 SEK

Pris Försäkringsfråga per skada

7,07 SEK

Pris Paint Reply per skada som sänds till plåtverkstad*

7,07 SEK

Pris per VIN-kodsökning VOLVO

7,07 SEK


Övriga tjänster

Transaktion

Din Kostnad

Pris E-faktura per skada*

7,07 SEK

Pris Försäkringsfråga per skada*

7,07 SEK


Fordonstyp lastbil och buss

Transaktion

Din Kostnad

Pris per beräknad skada

48,16 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar

152,47 SEK


Övriga tjänster

Transaktion

Din Kostnad

Pris E-faktura per skada*

7,07 SEK

Pris Försäkringsfråga per skada*

7,07 SEK


Reparationsmetoder

ALLDATA

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

15 896 SEK

CABAS Glass Workshop


CABAS Glass Workshop

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 651 SEK

Pris per beräknad skada

7,07 SEK

CABAS Heavy Workshop


CABAS Heavy Workshop

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

10 701 SEK

Pris per beräknad skada

115,67 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar

375,98 SEK


Glasskador och övriga skador

Transaktion

Din Kostnad

Pris per beräknad skada

48,16 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl. Skadesvar

152,47 SEK

CABAS Heavy Paint


CABAS Heavy Paint

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

6 689 SEK

Pris per beräknad skada

7,99 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar

43,40 SEK

CABAS Heavy Tractor Workshop


CABAS Heavy Tractor Workshop

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 843 SEK

Pris per beräknad skada

30,53 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar

146,16 SEK

CABAS Parts - för demonterare


CABAS Parts - pris för demonterare


Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 843 SEK

Pris svar till verkstad (offert eller bekräftelse) per skada*

13,76 SEK

Svar (offert eller bekräftelse) med totalt belopp 0 kronor är kostnadsfritt. De rörliga priserna debiteras endast en gång per skada. Samtliga priser är exklusive moms.

CABAS Parts Catalogue


CABAS Parts Catalogue - pris


Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 000 SEK

Pris per VIN-kodssökning - Integrerad

0 SEK

Pris per VIN-kodssökning - Webbversion

10 SEK*

*Sökning på en unik VIN-kod debiteras bara en gång under en 30-dagarsperiod. Efter det kommer en slagning på samma VIN-kod debiteras igen.

Samtliga priser är exklusive moms.

CAB Plan


CAB Plan

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad CAB Plan

6 688 SEK

CAB Plan Damage Booking


CAB Plan Damage Booking (endast skadebesiktning)

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

1 881 SEK

Transaktionskostnader


Bokning av skadebesiktning

Transaktion

Din Kostnad

Intern bokning, per skada

0 SEK

Extern bokning, per skada

15,05 SEK


Bokning av reparation

Transaktion

Din Kostnad

Kombiverkstad (verkstad med både plåt och lack)

40,62 SEK

Plåtverkstad (verkstad med enbart plåt)

32,49 SEK

Lackverkstad (verkstad med enbart lack)

20,07 SEK

Extern bokning från annan verkstad

20,07 SEK


Övriga tjänster

Transaktion

Din Kostnad

SMS-påminnelse (per SMS) 1-500 st

0 SEK

SMS-påminnelse (per SMS) 501- st

1,12 SEK


Bokning av skadebesiktning

Transaktion

Din Kostnad

Intern bokning, per skada

0 SEK

Extern bokning, per skada

15,05 SEK


Övriga tjänster

Transaktion

Din Kostnad

SMS-påminnelse (per SMS) 1-500 st

0 SEK

SMS-påminnelse (per SMS) 501- st

1,12 SEK

Transaktionspriser (med volymbaserad rabatt)

Transaktionspriser (med volymbaserad rabatt)

Priset (SEK/bokning) förändras enligt rabattrappan beroende på antal bokningar under året. Rabatten nollställs vid årsskifte.

Antal bokningar:KombiverkstadPlåtverkstadLackverkstad
1-100040,62 SEK32,49 SEK20,07 SEK
1001-200032,49 SEK25,99 SEK20,07 SEK
2001-300024,84 SEK19,50 SEK20,07 SEK
3001-19,50 SEK19,50 SEK20,07 SEK

 

Damage Inspection Booking Portal


Damage Inspection Booking Portal

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

1 881 SEK


Bokning av skadebesiktning/fotobesiktning

Transaktion

Din Kostnad

Intern bokning, per ärende

0 SEK

Extern bokning, per ärende

15,05 SEK*

*Betalas av den mottagande verkstaden

CAB Plan KPI Portal


CAB Plan KPI Portal

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 964 SEK


Storkundsrabatt


Rabatt

Pris/verkstad

Verkstad #1

0%

5 964 SEK

Verkstad #2-3

20%

4 771 SEK

Verkstad #4-6

30%

4 174 SEK

Verkstad #7-9

40%

3 578 SEK

Verkstad #10-

50%

2 982 SEK

Rabatten gäller för CAB Plan KPI Portal och CAB Plan Deviation Handling var för sig. En licens gäller för en juridisk person (ett organisationsnummer) och per geografisk anläggning. Storkundsrabatt erhålls om det under ett organisationsnummer finns flera anläggningar.

CAB Plan Deviation Handling


CAB Plan Deviation Handling

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 964 SEK


Storkundsrabatt


Rabatt

Pris/verkstad

Verkstad #1

0%

5 964 SEK

Verkstad #2-3

20%

4 771 SEK

Verkstad #4-6

30%

4 174 SEK

Verkstad #7-9

40%

3 578 SEK

Verkstad #10-

50%

2 982 SEK

Rabatten gäller för CAB Plan KPI Portal och CAB Plan Avvikelsehantering var för sig. En licens gäller för en juridisk person (ett organisationsnummer) och per geografisk anläggning. Storkundsrabatt erhålls om det under ett organisationsnummer finns flera anläggningar.

CAB Overview


CAB Overview

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

2 147 SEK

Transaktionskostnad*

1,08 SEK

*Transaktionskostnaden gäller per reparationsbokning som görs av de verkstäder som är anslutna till tjänsten. För varje ny reparationsbokning som görs tas denna transaktionskostnad ut. För ärenden som enbart har en skadebesiktningsbokning tas ingen transaktionskostnad ut.

Villkor


Villkor för prissättning och kostnader CABAS

 • De rörliga priserna per skada debiteras endast en gång per skada.
 • De rörliga priserna per gång debiteras varje gång funktionen används.
 • De rörliga priserna per session debiteras en gång per session (öppen kalkyl, stängs kalkylen och öppnas igen, blir det en ny session).

* Tjänsten behöver beställas.

Priserna indexjusteras i enlighet med CABs avtalsvillkor. Priser exkl. moms och gäller för kalenderåret 2024.


Villkor för prissättning och kostnader CAB Plan

 • Som skadebokning räknas varje ärende som faktiskt bokas.
 • För skadebokning utan kopplad CABAS-kalkyl utgår samma kostnad som för ärenden med kopplad CABAS-kalkyl.
 • Avbokning reducerar inte kostnaden.
 • Skadebokning med flera kopplade kalkyler räknas som motsvarande antal skadebokningar.
 • Externa bokningar från annan verkstad räknas inte med i volymrabatten.
 • Beställd licens måste motsvara de tjänster verkstaden tillhandahåller.
 • I de fall verkstadens tjänsteerbjudande förändras eller omfattar tjänster som inte stämmer överens med licensen förbehåller sig CAB att ändra till matchande licens.
 • Transaktionsavgift vid bokning hos service-/mekverkstad genereras i enlighet med transaktionskostnad för verkstadens CAB Plan-licens.
 • Om verkstaden saknar licens sedan tidigare och endast ska ha CAB Plan på service/mek ska verkstaden ha licensen CAB Plan Plåtverkstad.

Priserna indexjusteras i enlighet med CABs avtalsvillkor. Priser exkl. moms och gäller för kalenderåret 2024.

© Copyright 2024 CAB Group