Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB Group
Meny
Stäng

CAB söker ytriktningar större än 8dm2

CAB genomför nu en kompletterande studie på stora ytriktningar. Vi gör detta för att ytterligare förbättra kalkyleringen av dessa skador i CABAS. Därför söker vi bilar med skador i storleken 8dm² och större, där vi kan tidstudera reparationsarbetet.

Vad gör CAB på verkstaden?

Våra tidsstudietekniker studerar verkliga skadereparationer och dokumenterar tider för olika moment. Datan används för att kalkylerna i CABAS ska bli så rättvisande som möjligt.

Kommer tidsstudierna att påverka produktionen?

Nej. Tidstudieteknikerna verkar i bakgrunden och ska bara observera. Skadereparatören ska arbeta opåverkat av CAB:s närvaro för att den studerade reparationen ska ge en så rättvisande bild som möjligt.

Viktigt att tänka på

I samband med reparationen skall ett skyddsombud eller ansvarig för arbetsmiljön verifiera att arbetsmiljön är god och att lämplig skyddsutrustning är tillgänglig.

Efter reparationen skall en kollega, förman eller lackerare verifiera reparationskvalitén.

Har ni fått in en lämplig skada?

Om ni har fått in en skada som ni tror är av intresse för denna studie, kontakta omedelbart oss med hjälp av formuläret nedan.


Nyheter om Ytrikta


 • Efter kompletteringsstudie:
  CAB uppdaterar ytriktastandarden
  I septemberreleasen av CABAS uppdaterar CAB tidsstandarden för Ytrikta. #CABAS #Ytrikta

 • Studie av stora ytriktningar klar Nu är resultatet av den kompletterande ytriktastudien klart. Resultatet visar tydligt att dagens tidstandard är stabil och ger representativa tider även för större skador. Däremot kommer tidsättning av reparationer på trösklar att förändras #CABAS #Tidsstandarder #Ytrikta #CABAS Verkstad

 • Missa inga tidsperioder i Ytriktadialogen Genom att beskriva skadan rätt missar du inga tidsperioder i din CABAS-kalkyl. Försäkra dig om att få med alla skadans egenskaper för att kalkylen ska bli rättvisande. #CABAS #Ytrikta #CABAS Verkstad

 • Följ med på en tidsstudie Vi följde med en tidsstudietekniker ut på fältet för att se hur det går till vid en tidsstudie #CABAS #Ytrikta

 •  CAB kompletterar Ytrikta med studie på större skador I november 2021 lanserade CAB en ny tidstandard och dialogruta för Ytrikta i CABAS. Efter att ha lyssnat på kunder och analyserat kalkyldata vill CAB nu göra en kompletterande studie på reparationer av ytriktningar över åtta kvadratdecimeter. #CABAS #Tidsstandarder #Ytrikta

 • Ny sida för uppdateringen av Ytrikta i CABAS Den 27 november släpper CAB en uppdatering av CABAS där funktionen Ytrikta får en rejäl omarbetning med förbättrade funktioner. Nu lanserar vi en sida där vi samlat all information om nya Ytrikta. Där kan du också se inspelningarna från våra live-webbinarier och boka kostnadsfria utbildningar mm. #CABAS #CABAS Verkstad #Ytrikta

 • Nöjda kunder och högt förtroende CAB:s kunder fortsätter att vara nöjda med CABAS och CAB Plan. Varje år undersöker vi hur våra kunder bland skadeverkstäderna i Sverige upplever oss och våra produkter. Det är viktiga data för att utveckla både produkterna och vår relation till dig som kund. #CABAS #CAB Plan #Ytrikta

 • Webbinarie om kommande uppdatering av Ytrikta i CABAS Om du missade webbinariet som sändes live den 13 september 2021 kan du se det här! #CABAS #CABAS Verkstad #Ytrikta

 • Bättre funktioner på gång för Ytrikta I november planerar CAB en omfattande uppdatering av Ytrika i CABAS. Inför denna release har CAB genomfört tidsstudier på över 50 verkstäder och den innehåller en rad nya förbättringar. #CABAS #CABAS Heavy Verkstad #Ytrikta

© Copyright 2024 CAB Group