Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB Group
Meny
Stäng

Automotive,CAB Group

Fortsatt högt förtroende för CAB´s produkter

Årets kundenkät bland skadeverkstäder visar på hög kundnöjdhet och fortsatt högt förtroende.

Att kontinuerligt undersöka hur användarna upplever CAB:s produkter är en viktig del av utvecklingsarbetet. CAB:s kundenkät skickas ut till alla användare av CABAS och CAB Plan och årets resultat bygger på 1342 svarande. Frågorna i enkäten handlar dels om våra produkters funktioner och användbarhet, dels om attityder till CAB som företag, vår support och förtroendet för våra system. Det sammantagna nöjd kund-indexet p å den svenska marknaden landar i år på 4,0 av 5, något vi såklart är stolta över. När det gäller frågan om förtroende för företaget och våra system ligger betyget kvar på ett högt 4,2 – samma som förra året.

CAB Plan ökar

CAB Plan får i år ett sammantaget högre betyg än förra året. Kent Isacsson, Product Manager för CAB Plan tror att det beror på flera saker.

– Under det senaste året har vi gjort många små förbättringar i CAB Plan som varit efterfrågade men den stora förändringen är nog den nya webbapplikationen för tidsstämpling CAB Plan Repair, som är ett stort lyft från den gamla Time Tracker-appen. CAB Plan Overview har också börjat hitta ut bland kunderna och mognat som produkt. Sammantaget gör detta CAB Plan till en bättre produkt för varje uppdatering vi gör.

Förbättringsområden

I de enskilda resultaten för varje fråga finns mycket användbara data att hitta. Här kan CAB:s produktledning se vad användarna är mest kritiska till, något som såklart är viktigt för prioriteringarna framöver. Anders Lindkvist är Product manager för CABAS.

– Vi gör inte dessa enkätundersökningar för att klappa oss själva på axeln utan för att lära oss mer om hur produkterna upplevs av våra kunder. Vi kan till exempel se att Ytrikta och reservdelsurval i CABAS är områden som vi fortsatt behöver fokusera på.

© Copyright 2024 CAB Group