1

Tjänster

2

Utbildning

3

Företagsinfo

4

Summering

Vald produkt:

Tilläggstjänster

  • Ingen tilläggstjänst
  • Paint Reply


CABAS Verkstad

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

26 300 SEK

Pris per beräknad skada

6,92 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl. Skadesvar

32,21 SEK

Nästa: Utbildning ›