1

Tjänster

2

Utbildning

3

Företagsinfo

4

Summering

Vald produkt:

Tilläggstjänster

  • Ingen tilläggstjänst
  • Paint Reply


CABAS Verkstad

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

26 300 SEK

Pris per beräknad skada

6,92 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl. Skadesvar

32,21 SEK


Övriga tjänster

Transaktion

Din Kostnad

Pris E-faktura per skada

6,92 SEK

Pris Försäkringsfråga per skada

6,92 SEK

Pris Paint Reply per skada som sänds till plåtverkstad*

6,92 SEK

Pris per VIN-kodsökning VOLVO

6,92 SEK

Nästa: Utbildning ›