1

Tjänster

2

Utbildning

3

Företagsinfo

4

Summering

Vald produkt:

Tilläggstjänster

  • Ingen tilläggstjänst
  • Paint Reply


CABAS Verkstad

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

24 910,55 SEK

Pris per beräknad skada

6,55 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl. Skadesvar

30,51 SEK

Nästa: Utbildning ›