1

Tjänster

2

Företagsinfo

3

Summering

Vald produkt:


CABAS Heavy Verkstad

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

10 470 SEK

Pris per beräknad skada

113,17 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar

367,85 SEK


Glasskador och övriga skador

Transaktion

Din Kostnad

Pris per beräknad skada

47,11 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl. Skadesvar

149,17 SEK

Nästa: Företagsinfo ›