1

Tjänster

2

Företagsinfo

3

Summering

Vald produkt:


CABAS Heavy Verkstad

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

9 917,12 SEK

Pris per beräknad skada

107,19 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar

348,41 SEK


Glasskador och övriga skador

Transaktion

Din Kostnad

Pris per beräknad skada

44,62 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl. Skadesvar

141,29 SEK

Nästa: Företagsinfo ›