1

Tjänster

2

Företagsinfo

3

Anslutna verkstäder

4

Summering

Vald produkt:

Tilläggstjänster

  • Ingen tilläggstjänst
  • CAB Plan KPI Portal


CAB Plan Avvikelsehantering

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 527 SEK


Storkundsrabatt


Rabatt

Pris/verkstad

Verkstad #1

0%

5 527 SEK

Verkstad #2-3

20%

4 422 SEK

Verkstad #4-6

30%

3 869 SEK

Verkstad #7-9

40%

3 316 SEK

Verkstad #10-

50%

2 767 SEK

Rabatten gäller för CAB Plan KPI Portal och CAB Plan Avvikelsehantering var för sig. En licens gäller för en juridisk person (ett organisationsnummer) och per geografisk anläggning. Storkundsrabatt erhålls om det under ett organisationsnummer finns flera anläggningar.

Nästa: Företagsinfo ›