Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng

CAB Plan informatīvais laidiens par septembris

Septembrī CAB Plan versijā mēs esam veikuši izmaiņas vairākos mūsu pakalpojumos.

Pēc izlasīšanas informatīvajam laidienam var piekļūt CAB Plan programmā, noklikšķinot uz ikonas "Informācija par laidienu" augšējās izvēlnes joslas augšējā labajā stūrī.

Septembra CAB Plan informatīvā laidiena kopsavilkums

 • CAB Plan: Fotouzņēmumu pārbaude CAB Plan sākums
 • CAB Plan: Manuāli pievienotā laika bloķēšana
 • CAB Plan: Aprēķina sākuma datums norāda sākumu CAB Plan (tikai ar CABAS)
 • CAB Plan: Norādiet, ka šajā gadījumā transportlīdzeklis nav braucams
 • CAB Damage Inspection Booking (bojājumu pārbaudes rezervēšana): Pievienoti vairāki jauni iestatījumi.
 • Online Repair Status (remonta statuss tiešsaistē): Var izmantot statusu "Gatavs piegādei"
 • CAB Plan Deviation Handling (noviržu apstrāde): Iespēja eksportēt komentārus

CAB Plan: Fotouzņēmumu pārbaude CAB Plan Sākums

Cab Plan cilnē sākums jūs varat redzēt, cik daudzas fotouzņēmumu pārbaudes ir aktuālas. Mēs esam arī papildinājuši informāciju lapā ar atbilstošiem datumiem vairākās vietās.

CAB Plan: Manuāli pievienotā laika bloķēšana

Laiku, kas manuāli pievienots darbam, ir iespējams bloķēt. Tas nozīmē, ka laiks tiks saglabāts nemainīgs pat tad, ja aprēķins tiks atjaunināts ar jaunu laiku.

CAB Plan: Tāmes sākuma datums norāda sākumu CAB Plan (tikai ar CABAS)

Ja tāmē ir iekļauts datums, kas norāda remonta sākumu, šis datums tiks izmantots, veicot rezervāciju CAB Plan. Izņēmums ir tad, ja esat iespējojis iestatījumu, kas vienmēr ļauj manuāli izvēlēties sākuma datumu.

CAB Plan: Norāde, ka transportlīdzeklis nav braucams darba pasūtījumā

 Tagad arī darba pasūtījumā iespējams norādīt, ka transportlīdzeklis nav braucams.

CAB Damage Inspection Booking (bojājumu pārbaudes rezervēšana): Pievienoti vairāki jauni iestatījumi

Bojājumu pārbaudes portāla pārvaldības saskarnē tagad ir vairāki jauni iestatījumi.

Ja jūs pārvaldāt vairākas remontdarbnīcas, kurām ir vienāds juridiskais nosaukums, ir iespējams pārdēvēt darbnīcu ar jūsu izvēlētu nosaukumu. Jaunais nosaukums būs redzams tikai pārvaldības saskarnē.

Tagad ir iespējams nodalīt, kuriem cilvēkiem jāsaņem bojājumu pārbaudes rezervācijas kopijas atkarībā no tā, vai tā ir pārbaude uz vietas vai fotouzņēmumu pārbaude.

Ja vēlaties, lai bojājumu pārbaudes portālā klienti varētu pasūtīt vienīgi fotouzņēmumu pārbaudi, ir iespējams deaktivizēt iespēju rezervēt tikšanos pārbaudei uz vietas.

Tagad ir iespēja izvēlēties, cik lielā rādiusā kartē jāparāda darbnīcas. Iepriekš vispirms tika rādītas darbnīcas 50 km attālumā. Tāpat kā iepriekš, jūs varat izvēlēties iespēju redzēt vairāk darbnīcu, kas atrodas ārpus rādiusa, kuru norādījāt, kad veicāt rezervāciju.

Tagad ir iespējams aktivizēt izvēli, lai norādītu, ka transportlīdzeklis nav braucams, rezervējot bojājumu pārbaudi.

Online Repair Status (Remonta statuss tiešsaistē): Var izmantot statusu "Gatavs piegādei"

Online Repair Status pārvaldības saskarnē jūs varat veikt izvēli, lai parādītu transportlīdzekļa īpašniekam, ka remonts ir pabeigts, ja CAB Plan ir iestatīts statuss "Gatavs piegādei". Joprojām ir pieejama iepriekšējā papildu iespēja, lai parādītu remontu kā pabeigtu, kad ir iestatīts statuss "Pabeigts”.

CAB Plan Deviation Handling (noviržu apstrāde): Iespēja eksportēt komentārus

CAB Plan Deviation Handling jau iepriekš nodrošināja iespēju eksportēt visas novirzes uz Excel. Tagad ir iespējams eksportēt arī informāciju par to, kurš tehniķis reģistrēja novirzi, un komentārus, kas tika pievienoti.

© Copyright 2024 CAB Group