Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng

Pindõgvendustööde arvutusmeetodika muutub

Millised on erinevused pindõgvendustööde "vana" ja "uue" arvutusmeetodi vahel?

Varem olid kasutajal vigastuste kirjeldamisel piirangud. Ära sai näidata ainult vigastusele tagantpoolt juurdepääsetavuse astme ja kahjustuse pindala.

Meie ajauuringud on näidanud, et vigastusi parandatakse tavaliselt väljastpoolt, mis muudab vigastuste kirjeldamise vanal viisil aegunuks. Tänapäeval on vigastuste kirjeldamiseks vaja rohkem erinevad parameetreid.

Süsteem arvutab nüüd pindõgvendamise kaegu arvutada ka alumiinium detailidele.

Varem sai arvutada pindõgvendamist ainult sõlme kohta ilma, et süsteem teaks, millise detailiga need on seotud. Nüüd arvutatakse pindõgvendamist iga detaili osas eraldi. See põhimõte on teile tuttav plastdetailide remondi juurest.

Kuidas on muutuvad olemasolevate kalkulatsioonid?

 • Olemasolevad kalkulatsioonid (loodud enne versioonimuutust 22.9 – 24.09.2022), mis hõlmavad pindõgvendustöid, lukustatakse pindõgvendustööde "vana" arvutusmeetodiga isegi siis, kui peaksite kustutama kõik varem valitud pindõgvendamise tööd.
 • Olemasolevad kalkulatsioonid, mis EI sisalda pindõgvendamist, kasutavad pindõgvendamise puhul "uut" arvutusmeetodit, kui tööks valitakse pindõgvendamine.
 • Uued kalkulatsioonid (mis on loodud pärast versioonimuutust 22.9 –24.09.2022) kasutavad pindõgvendamise puhul "uut" arvutusmeetodit, kui tööks valitakse pindõgvendamine.

How do I get to the new Sheet metal repair dialogue?

„ Selleks, et avada pindõgvenduse töölehte, mine valitud Sõlmele ja topeltkliki sõlme nimetusel või valides soovitud detaili ja vajutades „S“ soovitud sõlme ees olevas veerus.“

Varasem vaheleht Pindõgvendamine on selle versiooni muudatusega eemaldatud ja jääb alles ainult enne 24.09.2022 loodud kalkulatsioonide jaoks.

Sõlme aknas valige detail, mida soovite remontida, paremklõpsates varuosa tekstil...

... või paremklõpsates detaili 3D-pildil...

... ja valides "Pindõgvendamise"

Kuidas uus pindõgvendamise tööleht toimib ja mida seal teha saab?

Alguses peate valima, millisest materjalist detail on valmistatud.

Sõltuvalt sellest, millise materjali valite, arvutab süsteem erinevate materjalide jaoks erinevad remondiajad.

Järgmise sammuna tuleb ära märkida tegelikult vigastatud pindala (MITTE pindala, mis teie arvates tuleks remondi ajal pahtliga katta).

Vigastatud pinna kõrgus ja laius tuleb sisestada sentimeetrites. Süsteem arvutab ja kuvab otse pindala (veerus "Pindala (dm2)" (sinine nool ülal). Te ei saa enam vigastuse pindala käsitsi muuta.

Saate sisestada täiendavaid parameetreid, mis võivad remondiaega mõjutada. Need parameetrid on järgmised:

 • Kriimustused – valige, kui vigastus ei muutnud detaili kuju (ainult värvikahjustused)
 • Murdejoon – valige, kui vigastus asub disainitudmurdejoontel või konstruktsioonist tulenevatel murdekohtadel (maksimaalne arv = 5)
 • Sobitus – näitab, kas remondi käigus tuleb vigastatud pinda sobitada ühe kuni maksimaalselt kolme kõrval asetseva detailiga (maksimaalne arv = 3)
 • Kivikaitse – valite, kui vigastatud ala ulatub kivikaitsega kaetud alale.
 • Kruntimine – märkige, kui autotootja remondijuhend nõuab kruntimist enne pahteldamist
 • Jäme-pahtelduse aeg - Aega kuvatakse, kui tööetappe "Pindõgvendamine" ja "Jämepahteldus" teostavad erinevad osakonnad (plekitöökoda või värvitöökoda). Selle eesmärk on kontrollimisel veenduda, et tehtud töö aeg antakse õigele osakonnale.

OBSERVE! This is to be defined in Settings=>Organisation settings (select what department is applying the coarse filling)*

* - See funktsioon ei ole kasutusel kõigil turgudel

Märkused –siia saate vajaduse korral kirjutada lühikese selgituse, näiteks kus asub kahjustus detailil või selgitada, millistdetail mõeldakse, kui mitmel detailil on sama nimi (näiteks: “kinnitus“). Tähelepanu: Max 30 tähemärki.

Lõpuks saate määrata, kas detaile tuleb remonditavalt osalt eemaldada.

NB! See toiming annab M/P-tööaja ainult valitud detaili osas.

Kui olete vigastatud ala kirjeldamise lõpetanud, saate vajaduse korral lisada mitu uut rida. Uute ridade lisamise põhimõte on täpselt sama: klõpsake plussmärgiga rea ikoonil.

Kui teil on vaja kustutada olemasolev vigastuse rida, klõpsake rea paremas servas asuval prügikastiikoonil.

Kust leian abi, kui mul on pindõgvendamise tööakna kohta küsimusi?

CABASi uue pindõgvendamise töövahendi jaoks oleme loonud uued dünaamilised kasutusjuhendid. See tähendab, et võite klõpsata liideses mõnel mõistel (näiteks: punasel noolel allpool), mis viibotse kasutusjuhendi vastavasse jaotisse.

Kui soovite lugeda kasutusjuhendit tervikuna, võite klõpsata sellel ikoonil nagu tavaliselt (sinisel noolel allpool).

Kuidas minna tagasi pindõgvendamise tööaknasse?

Kui teil on vaja teha täiendusi (muudatusi või lisandusi) eelmistele valikutele, saate naasta pindõgvendamise tööaknasse, kui topeltklõpsate tööakna veerus "Pindõgvendamine" nuppu "X" ja seejärel ...

... topeltklõpsate varuosa aknas varuosa...

... või topeltklõpsate tööpaanil (laiendatud režiimis) pindõgvendamise rida, mida on vaja täiendada.

Lisateave

Pindõgvendamise töövahendi abil on võimalik samal sõlmel teha mitu erinevat tööoperatsiooni. Nagu allpool toodud näites näha, saab arvutada tagatiiva kaare ja ka tagatiiva ülejäänud osa pindõgvendamist. Varem ei olnud sama sõlme numbriga võimalik teha mitut tööoperatsiooni.

Kuidas kuvatakse uue pindõgvendamise arvutusmeetodi tulemit?

Olemasolevad spetsifikatsioonid, mida pindõgvendamise uus metoodika mõjutab, on "Kalkulatsioon" ja "Töö spetsifikatsioon".

Kalkulatsiooni pealeht näitab pindõgvendamise toiminguid nagu varem, st aja, tunnitasu ja maksumuse näol.

Töö spetsifikatsioonile on antud uus välimus. Nüüd arvestatakse iga vigastatud ala selle suuruse ja aja järgi (juurdepääsetavuse taset enam ei ole). Iga käsitsi sisestatud aeg on tähistatud joonealuse märkusega 2 (käsitsi antud):

Süsteem võimaldab nüüd koostada pindõgvendamise erispetsifikatsiooni (Pindõgvendamise spetsifikatsioon). See näitab kõiki vigastatud ala kohta tehtud valikuid ja sisestusi. Ajad esitatakse vigastatud ala kohta ja summeeritakse detaili kohta. Iga käsitsi sisestatud aeg on tähistatud joonealuse märkusega 2 (käsitsi antud):

© Copyright 2024 CAB Group