Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng

Release Notes CAB Plan September

I CAB Plan-versionen for september har vi gjort det muligt at sende en SMS-bekræftelse til kunden inden reparationen. Derudover kan kunden nu svare værkstedet på den SMS, der sendes.

Efter endt læsning har du adgang til Release notes i CAB Plan ved at klikke på ikonet "Releaseinformationer" oppe til højre i den øverste menulinje.

Resumé Release Notes CAB Plan September

 • CAB Plan: SMS-bekræftelse til kunden før reparation
 • CAB Plan: 2-vejs kommunikation med SMS
 • CAB Plan: Planlagte job på en liste i planlægningen
 • CAB Plan: Fotoinspektioner inkluderet i inspektionsrapporten
 • CAB Plan: Arbejdsordrenummer i sagsrapporten
 • CAB Plan: Muligt at indsætte e-mails som dokumenter
 • CAB Plan: Tilføj afhentnings- og afleveringstider som standard for udlejningsbil
 • CAB Plan: Forsikringsselskab føjet til tool-tip i flowvisningen
 • CAB Plan: Opret filtre i flowvisningen med forsikringsselskaber og egne reparationer
 • CAB Plan: Indstillinger for flowvisningen fjernet fra organisationsindstillinger
 • CAB Damage Inspection Booking: Tilpasning af tekster i kundebekræftelsen

CAB Plan: SMS-bekræftelse til kunden før reparation

En ny SMS-skabelon er nu tilgængelig, hvis du ønsker, at kunden skal bekræfte afleveringen af køretøjet til reparation. Det er muligt at vælge, om beskeden skal sendes manuelt, straks når en reparation er booket, eller en dag efter, at reparationen er booket. Den nye meddelelse er også synlig blandt de andre SMS-beskeder i sagen.

CAB Plan: 2-vejskommunikation med SMS

Det er nu muligt for kunden at svare på den SMS, der sendes ud. Under SMS-indstillinger findes der et afkrydsningsfelt, der gør dette muligt. Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, og hvis du ikke ønsker, at kunden skal kunne svare, så skal du afmarkere det. Bemærk, at hvis man tillader svar fra kunden, så vil værkstedsnavnet ikke være afsenderen i SMS, men et virtuelt telefonnummer.

Når en kunde svarer på en SMS, vises dette øverst i vinduet i et notifikationscenter kaldet "Indgående SMS". Hvis du klikker på "Indgående SMS", vil du se samtlige indgående svar. Et klik på telefonikonet åbner samtlige SMS-beskeder, der er sendt og modtaget for denne reparationssag.

Vinduet, der viser samtlige SMS-beskeder for denne kunde, er blevet lavet om, så det bliver lettere at følge korrespondancen. Hver SMS-besked, der er kommet fra kunden, kan bekræftes som læst. Så længe der findes SMS-beskeder, der ikke er bekræftet, vises dette i notifikationscentret.

Vi har i forbindelse med dette også foretaget en ændring af telefonikonet i flowvisningen og sagen. Et gråt ikon angiver, at der ikke findes SMS-beskeder for denne sag, hvis der er en grøn markering omkring telefonikonet, så findes der SMS-beskeder for denne sag, og en rød ring med et tal viser, at der findes SMS-beskeder fra kunden, der ikke er blevet læst.

CAB Plan: Planlagte job på en liste i planlægningen

Efter ønske fra vores brugere har vi tilføjet en liste over alle de job, der findes for en tekniker eller et team for en bestemt dag. Hvis jobbene er meget korte, kan det være svært at se dem i planlægningskalenderen, og dette gør det nu meget lettere. Listen vises, hvis du klikker på det nye ikon, der er tilføjet ved navnet for ressourcen. De job, der vises, er dem der findes i kalenderen for den dato, der er valgt øverste i højre hjørne. Det er også muligt at omlægge jobbene fra listen ved at tage fat i jobbet på listen og trække det hen til den ønskede placering i kalenderen.

CAB Plan: Fotoinspektioner inkluderet i inspektionsrapporten

Fotoinspektioner er nu inkluderet i rapporten for skadesinspektioner. Et "X" angiver, at det er en fotoinspektion. Derudover kan man nu se både den dato, hvor en reservation blev foretaget, samt den dato, hvor inspektionen blev udført.

CAB Plan: Arbejdsordrenummer i sagsrapporten

Hvis der findes et arbejdsordrenummer på en sag, så vises det nu i sagsrapporten. Dette er et ønske fra de værksteder, der bruger sagsrapporten som en rapport for garantisager.

CAB Plan: Muligt at indsætte e-mails som dokumenter

Du kan nu også indsætte e-mail med suffikset ".msg" som et dokument i sagen.

CAB Plan: Tilføj afhentnings- og afleveringstider som standard for udlejningsbil

Hvis man normalt bruger de samme tidspunkter til afhentning og aflevering hos et biludlejningsfirma, kan du angive disse tider i indstillingerne for biludlejningsfirmaet, så de altid kommer med i sagen. Det er naturligvis muligt at ændre tiderne i sagen efterfølgende, om nødvendigt.

CAB Plan: Forsikringsselskab føjet til tool-tip i flowvisningen

Nu kan det aktuelle forsikringsselskab ses i tool-tip i flowvisningen, hvis du flytter musen hen over registreringsnummeret.

CAB Plan: Opret filtre i flowvisningen med forsikringsselskaber og egne reparationer

Det er nu muligt at oprette dine egne filtre i flowvisningen, hvor du kan inkludere et forsikringsselskab. Så vises kun de sager, hvor dette forsikringsselskab er valgt. Derudover er der et felt, man kan markere, hvis man kun vil se de sager, hvor samtlige job udføres af dette værksted. Denne mulighed er et ønske fra de værksteder, der arbejder med et eller flere eksterne værksteder.

CAB Plan: Indstillinger for flowvisningen fjernet fra organisationsindstillinger

Gennem flere år har indstillingerne for flowvisningen været tilgængelige i øverste højre hjørne af flowvisningen. Vi har derfor nu fjernet genvejen til disse indstillinger, der var i organisationsindstillingerne.

CAB Damage Inspection Booking: Tilpasning af tekster i kundebekræftelsen

Teksten, der findes i kundebekræftelsen og sendes ud som SMS og e-mail til kunden ved en booking af skadesinspektion, er blevet ændret, så den er mere generel. I stedet for f.eks. at skrive "Skadesinspektionsbooking", hedder det nu "Booking". Mange værksteder bruger skadesinspektionsportalen til at booke andre tjenester som f.eks. glasreparation, og så passer denne tekst bedre.

© Copyright 2024 CAB Group