PRE-RELEASE NOTES FEBRUARI 2021

Nästa CABAS-uppdatering kommer den 6 februari. Nedan kan du läsa mer om den nya versionen. Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

OBS! Det slutliga innehållet kan komma att variera.

Sammanfattning Release notes Februari

  • CABAS: Införande av Arkiveringstjänst i CABAS
  • CABAS: Möjlighet att individuellt stänga av systemets automatiska lackval 

Sammanfattning Release notes Februari (Försäkringsbolag)

  • CABAS: Möjlighet att styra omsända kalkyler till manuell granskning 
  • CABAS: Möjlighet att kunna filtrera alla mottagna kalkyler efter ”skickat av annat bolag”