PRE-RELEASE NOTES APRIL 2021

Nästa CABAS-uppdatering kommer den 17 april. Nedan kan du läsa mer om den nya versionen. Länkar till Release notes finns efter läsning i notifieringslistan uppe till höger.

OBS! Det slutliga innehållet kan komma att variera.

Sammanfattning Release notes april

  • CABAS: Metadata för bifogade foton
  • CABAS: Organisationsnummer visas i CABAS och på kalkylutskrifterna
  • CABAS: Påminnelse när ”Automatiskt lackval” är avstängt