Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk
Våre kunder

MEPS for forsikringsselskaper

Jeg er imponert over statistikken og oversikten vi får i MEPS

Storebrand er en ledende aktør i forsikringsmarkedet og tok MEPS i bruk 2019. Martine Thune Eckbo, partneransvarlig ved skadeavdelingen, forteller her hvordan MEPS brukes til statistikk og økt kostnadskontroll.

Både kalkulasjon- og prosessverktøy

Martine Thune Eckbo er Partneransvarlig Eiendom på skadeavdelingen i Storebrand og har vært med siden de tok i bruk Meps i 2019. Først brukte de Meps kun som et kalkylesystem ved siden av sitt prosess-system. Når de så ville bytte ut sitt eksisterende prosess-system måtte de se på Meps med nye briller. Da Storebrand tok i bruk Full Flow Meps fikk hun enda bedre kjennskap til systemet.

– Dokumentasjonen og opplæringen til CAB er fantastisk. Hun understreker at Storebrand hele veien fått god oppfølging og støtte fra CAB.

God statistikk og kostnadskontroll

Etter et kort pilotprosjekt var alle parter klare. – Da vi tok i bruk Meps ble jeg imponert over statistikken og oversikten vi fikk. I tillegg til prosessen understreker Eckbo at også kostnadene holdes i sjakk. – MEPS er et godt kalkylesystem som gjør at vi har god kostnadskontroll i skadesakene, avslutter Eckbo.

Citat tecken

Martine Thune Eckbo Partneransvarlig Eiendom, Storebrand

© Copyright 2024 CAB Group