Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Lukk

Text

Gi pasienten tilgang til din nett-timebok via lenke på ditt nettsted.

Dine ledige timer kan få egenskapene på stedet, telefon og video. Pasienten velger enkelt hvilken type besøk som passer, og avslutter bestillingen med en forklaring på årsaken for besøket i spalten symptomer.

Bestilling av digitale helsetjenester

BDC Care kan brukes til digitale helsetjenester for private pasienter og helseforsikringspasienter.
Bestillingsflyten skjer sømløst, uavhengig av om timebestillingen er gjort av deg, pasienten eller forsikringsselskapet. Forsikringsselskaper kan bestille direkte blant dine ledige tider for videokonsultasjoner via Kuralink, mens dine private pasienter bestiller avtaler via nett-timeboken. Uansett hvordan bestillingen finner sted, registreres tidene i BDC Care-kalenderen takket være direkte integrering.

Nett-timeboken

Vår tjeneste for nett-timebok er inkludert i BDC Care-tilbudet. Dette betyr at du vil motta en online kalender for å publisere dine ledige timer på, for timebestille for dine private pasienter.
I tillegg til administrering av timebestilling, kan pasienten gi en beskrivelse av sine symptomer på en trygg og sikker måte. Nett-timeboken er tilgjengelig via en lenke som kan kobles til en knapp på hjemmesiden eller ved å eksponere hele lenken som den er.

Rull oppover for å lære om sikre meldinger.

© Copyright 2024 CAB Group