Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Lukk

Text

Medisinske spørreskjemaer

Bruk funksjonen til å opprette spørreskjemaer for spesifikke årsaker til besøk. Det legger til rette for vurdering av status og hjelper helsepersonale med å få et helhetlig bilde av pasientens behandlingsbehov. Skjemaene kan settes opp med ferdige svaralternativer på utvalgte spørsmål eller ved å velge at visse spørsmål kan besvares i fritekst.
Vi hjelper deg med å lage dine egne skjemaer når du kobler til, ved å digitalisere skjemaene du allerede bruker i papirform.


Digitalisere andre typer skjemaer

Noen av våre kunder bruker spørreskjemaene til å digitalisere bedriftens helseundersøkelser. Ved å gjøre spørreskjemaene tilgjengelige i BDC Care, kan de be pasienten om å svare på dem, uavhengig av om de skal møtes fysisk eller via video.


Rull oppover for å lære om sikre meldinger.

© Copyright 2024 CAB Group