Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Lukk

Text

Samtaler med flere deltakere

Helsepersonale kan invitere opptil ni deltakere til samme samtale.
Når du starter opp, hjelper vi deg med å kartlegge når og hvordan du kan bruke samtaler med flere deltakere. Vår brede kundegruppe har gitt oss mer innsikt og ny kunnskap som vi deler med deg.

Med samtaler med flere deltakere kan du invitere opptil 9 deltakere samtidig!
I noen tilfeller trenger du å invitere flere personer som er viktige for pasienten, for eksempel:

- Kollega fra samme arbeidsplass
- Spesialist (for konsultasjon eller annen mening)
- Tolk
- Arbeidsgiver
- Slektninger
- Forsikringsselskap (representanter fra helseplanlegging)

Samtaler med flere deltakere skaper forutsetninger for tverrprofesjonell koordinering, for eksempel på et helseplanleggingsmøte. Pasienten kan da samtidig møte både behandlende personale fra klinikken og fra andre enheter som er ansvarlige for rehabilitering. Ii dag bruker fysioterapeuter funksjonen til gruppeøvelser mens psykologer bruker funksjonen ved veiledning med større grupper.

Rull oppover for å lære om sikre meldinger.

© Copyright 2024 CAB Group