Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Våre produkter
CAB
Meny
Lukk
$businessArea

CAB Plan

Bedre oversikt, lettere å planlegge og færre forstyrrelser

Sulland fikk bedre oversikt, lettere å planlegge og færre forstyrrelser med CAB Plan. Driftscontroller Kjell Ivar Andersen ser innsikten CAB Plan gir som nødvendig for det systematiske forbedringsarbeidet.

Før Cab Plan var man lykkelig uvitende om hvordan verkstedet egentlig driftes, etter innføring av CAB Plan blir man frustrerende opplyst om de faktiske forhold

Man kan tro at man drifter effektivt og bra, men når man overfører den eksisterende driftsmetodikken til CAB Plan så ser man umiddelbart de faktiske forhold. Da kan man lettere identifisere forbedringsområdene og gjøre nødvendige grep for å sikre gode prosesser og forbedre leveransekvalitet

Teknikerne får bedre oversikt slik at de kan planlegge sin egen arbeidsdag på en helt annen måte.

CAB Plan gir mer sikkerhet i hele bedriften, mindre forstyrrelser i administrasjonen da alle har tilgang til samme informasjon om oppdraget.

Citat tecken

Kjell Ivar Andersen Driftscontroller bilskade, Sulland Gruppen AS

© Copyright 2024 CAB Group