Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Våre produkter
CAB
Meny
Lukk
$businessArea

CAB Overview

Oversikten CAB Overview gir har blitt satt stor pris på av våre ansatte – og kunder!

I sommer lanserte CAB en ny tilleggstjeneste til CAB Plan kalt CAB Overview. Helmia Bil, med virksomhet på seks lokasjoner i Sverige, har vært en av pilotkundene som hjalp CAB med å utvikle produktet.

Helmia Bil er forhandler av Volvo, Ford og Renault. De har skadesentraler med karosseri og lakkverksteder ved fire av sine seks anlegg, og av 200 ansatte jobber rundt 50 med skadereparasjoner. Vi vekslet noen ord med Göran Risberg, som er skadeansvarlig.

Det var et spørsmål fra Volvo

Helmia har i lengre tid jobbet aktivt med å redusere ledetidene, det vil si tiden fra bilen kommer til skadesentralen til kunden får den tilbake. CABs produkter har vært en viktig brikke i det arbeidet.

– Vår reise for å redusere ledetidene begynte med et spørsmål fra Volvo Cars om det var mulig å redusere tiden fra bilen kom inn til verkstedet til den returnerte til kunden fra flere dager med reparasjon til totale CABAS-tidstider ganger to.

Hos Helmia ble Volvos utfordring møtt med en viss skepsis. Var det virkelig mulig å kutte tidene så mye? Göran hadde imidlertid litt problemer med å gi slipp på ideen om CABAS* to ganger. Med riktig planlegging bør det nok gå!

– Vi forsto raskt at god planlegging var nøkkelen, men selv om vi planla nøye, oppdaget vi raskt at CAB Plan ikke er bedre enn dataene du legger inn i systemet. Derfor legger vi mye arbeid i å forbedre beregningene og sørge for å få med alt fra starten. Da kunne vi planlegge alt mye tettere. Totalt kuttet vi bilens gjennomsnittstid på verkstedet fra fem dager til to. I dag jobber vi faktisk konstant på "CABAS times 2".

CAB Overview kurerte "kunde ping pong"

Helmia Bil har i en tid vært pilotkunde for CAB Overview, en nettjeneste som gjør det mulig å se hvor en bil befinner seg i prosessen uten å ha tilgang til CAB Plan. Flere anlegg kan kobles til tjenesten samtidig.

Helmia Bil har et kundesenter som tar imot alle oppringninger fra kunder. Uansett om kunden har satt av bilen i Filipstad eller Karlstad, er det samme sted som skal svare på spørsmål om for eksempel levering.

CAB Overview har forenklet kundekontakten ved å nå kunne søke i alle tilkoblede anlegg på ett og samme sted.

– Tidligere var det vanlig at kunden var koblet mellom kundesenteret og ulike avdelinger ved det lokale skadesenteret. Vi kalte det spøkefullt «kunde-ping pong». Med CAB Overview kan kundeservice i stedet hente informasjon om en bil uten engang å vite hvor kunden leverte den. Bare ved å taste inn registreringsnummeret kan de se hvilket skadesenter bilen står på, hvor i prosessen den er og når den forventes å være klar. Det har blitt satt stor pris på av kundene! Og av våre ansatte!

Siden CAB Overview er en nettbasert tjeneste, trenger ikke brukeren å være logget inn på CAB Plan for å få informasjon om en bil. Det betyr at flere i organisasjonen kan få informasjon fra systemet.

– For oss i administrasjonen er gruppeoversikten i CAB Overview ekstremt viktig. I fremtiden ser jeg at alle som møter kunder, både på telefon og fysisk på våre anlegg, kan ha nytte av CAB Overview.

Utviklingsarbeid sammen

CAB utvikler alltid sine produkter i nært samarbeid med skadeverksteder. Det sikrer at systemene virkelig løser kundens problem. En måte er å jobbe med pilotverksteder som får prøvekjøre produktene og gi innspill til forbedringer underveis i utviklingsarbeidet.

– Vi har gjort mange piloter med CAB opp gjennom årene. Når det gjelder CAB Overview, har det vært veldig lite å utvikle. Det merkes at det har vært et ganske ferdig produkt fra starten av. Det vi har tatt opp er faktisk ønsker om flere funksjoner som å gjøre det mulig å kommunisere med verkstedene ved hjelp av CAB Overview. Jeg vet at dere ser på det.

CAB Overview er en tilleggstjeneste til CAB Plan som kan bestilles direkte via lenken nedenfor.

*CABAS er systemet som tilsvarer DBS og brukes som markedsstandard i Sverige, Finland, Island og deler av Baltikum.

Citat tecken

Göran Risberg Skadeansvarlig, Helmia Bil Sverige

Relaterade produkter

CAB Overview

En nettbasert løsning som gjør det enkelt for flere i virksomheten din å få informasjon om et kjøretøys status uten å logge på CAB Plan.

CAB Plan

CAB Plan er et sømløst og fullstendig digitalisert planleggingssystem som tar en helhetlig tilnærming til reparasjonsprosessen. Verktøyet består av en rekke funksjoner som er utviklet for å øke produktiviteten ved å optimalisere flyten og gjøre arbeidet smidigere.

CAB Damage Inspection Booking

Gjennom CAB Damage Inspection Booking kan bileier bestille time for skadekontroll. Og når bestillingen er gjort, registreres den direkte i CAB Plan.

© Copyright 2024 CAB Group