Opptak av telefonsamtale til CAB Support

Visse samtaler til vår support kan bli tatt opp.

Slik håndterer vi opptak av samtaler:

  • Samtalen lagres i 24 måneder og slettes deretter
  • Et fåtal personer har rett til å lytte på opptak av samtaler

Samtalene kan brukes till følgende

  • Kvalitetssikre arbeidet
  • Utvikle rutiner og opplæringsmateriale
  • Rydde opp i uklarheter