$businessArea

CAB Damage Inspection Booking

Gjennom CAB Damage Inspection Booking-tjenesten kan bileieren bestille en avtale for skadeinspeksjon, som deretter automatisk registreres i CAB Plan.

Med CAB Damage Inspection Booking får du en tilpasset nettportal som gjør det enkelt for kunder å bestille time for skadeinspeksjon og samtidig reduserer administrasjonen din. Portalen er enkel å bruke og passer både til uavhengige skadesverksteder og grupper samt forsikringsselskaper.

Prisliste og bestill


CAB Damage Inspection Booking

Årslisens

Din Kostnad

Årlig lisenskostnad

1 840 NOK


Booking av skadebefaring/fotobefaring

Transaksjon

Din Kostnad

Intern booking, per oppdrag

0 NOK

Ekstern booking, per oppdrag

13,09 NOK*

*Betales av det mottagande verkstedet

Flere tilleggstjenester

CAB Plan KPI Portal

KPI-portalen inneholder en rekke forskjellige nøkkeltall for å overvåke virksomheten din, noe som hjelper deg med å nå fastsatte mål.

CAB Plan Avvikshåndtering

Interessert i å optimalisere reparasjonsprosessen? CAB Plan Deviation Management samler alle avvik rapportert i CAB Plan, både eksterne og interne.