PrislisteDBS OBS IKKE AKTUELT

Grunntjenester

Din Kostnad

Årlig lisenskostnad

24 910,55 NOK

Pris per beregnet skade

6,55 NOK

Pris per skade som sendes til forsikringselskap, inkl. Skadesvar

30,51 NOK

CAB Plan


CAB Plan

Årslisens

Din Kostnad

Årlig lisenskostnad CAB Plan

5 693 NOK

Årlig lisenskostnad CAB Plan Damage Booking (kun skadetaksering)

1 840 NOK


Bestilling av skadetaksering

Transaksjon

Din Kostnad

Intern booking, per skade

0 NOK

Ekstern booking, per skade

13,09 NOK


Booking av reparasjon

Transaksjon

NOK/skade

Et verksted med karosseri og lakk (Kombinasjonsverksted)

42,89

Et verksted med bare karosseri (Karosseriverksted)

33,70

Et verksted med bare lakkering (Lakkeringsverksted)

20,18

Bookinger fra eksterne verksteder

20,18


Andre tjenester

SMS

NOK/SMS

1-500 st

0

501- st

1,10


Oppslag

NOK/Skade

Oppslag kjøretøy og eiere

3,51

Volumrabatt skadebookinger

Gis etter følgende tabell:

BookingerKombinasjons­verksted (NOK/skade)Karosseri­verksted (NOK/skade)Lakkerings­verksted (NOK/skade)
1-100042,8933,7020,18
1001-200034,3126,9520,18
2001-300025,7320,2220,18
3001-20,5920,2220,18


Vilkår for prissetting og kostnadsberegning CAB Plan

  • Som skadebooking regnes hvert tilfelle som faktisk bookes.
  • Det beregnes samme kostnad for skadebooking som er koblet til en DBS-skadetakst som for en som ikke er koblet til en skadetakst.
  • Avbooking reduserer ikke kostnaden.
  • Eksterne bookinger vil ikke bli regnet med i volumrabatten.
  • Skadebooking med kobling til flere skadetakster beregnes etter antall koblinger.

Samtlige priser er uten merverdiavgift og gjelder for 2023.


CAB Plan Damage Booking

Årslisens

Din Kostnad

Årlig lisenskostnad CAB Plan Damage Booking (kun skadetaksering)

1 840 NOK

CAB Damage Inspection Booking


CAB Damage Inspection Booking

Årslisens

Din Kostnad

Årlig lisenskostnad

1 840 NOK


Booking av skadebefaring/fotobefaring

Transaksjon

Din Kostnad

Intern booking, per oppdrag

0 NOK

Ekstern booking, per oppdrag

13,09 NOK*

*Betales av det mottagande verkstedet

CAB Plan KPI Portal


CAB Plan KPI Portal

Årslisens

Din Kostnad

Årlig lisenskostnad

5 251 NOK


Storkunderabatt


Rabatt

Pris/verkstad

Verksted #1

0%

5 251 NOK

Verksted #2-3

20%

4 201 NOK

Verksted #4-6

30%

3 676 NOK

Verksted #7-9

40%

3 150 NOK

Verksted #10-

50%

2 625 NOK

Rabatten gjelder for CAB Plan KPI Portal og CAB Plan Avvikshåndtering hver for seg. En lisens gjelder for en juridisk person (ett organisasjonsnummer) og per geografisk plassering. Storkunderabatt oppnås dersom det er flere fasiliteter under ett og samme organisasjonsnummer.

CAB Plan Avvikshåndtering


CAB Plan Avvikshåndtering

Årslisens

Din Kostnad

Årlig lisenskostnad

5 251 NOK


Storkunderabatt


Rabatt

Pris/verkstad

Verksted #1

0%

5 251 NOK

Verksted #2-3

20%

4 201 NOK

Verksted #4-6

30%

3 676 NOK

Verksted #7-9

40%

3 150 NOK

Verksted #10-

50%

2 625 NOK

Rabatten gjelder for CAB Plan KPI Portal og CAB Plan Avvikshåndtering hver for seg. En lisens gjelder for en juridisk person (ett organisasjonsnummer) og per geografisk plassering. Storkunderabatt oppnås dersom det er flere fasiliteter under ett og samme organisasjonsnummer.

CABAS Parts - for demonterer


CABAS Parts for demonterer

Årslisens

Din Kostnad

Årlig lisenskostnad CABAS Parts

5 226 NOK

Transaksjonskostnad per godtatt reservedelsbestilling

20,06 NOK

Transaksjoner med en totalsum på 0 kroner er kostnadsfrie. Alle priser er uten MVA.

CAB Overview


CAB Overview

Årslisens

Din Kostnad

Årlig lisenskostnad CAB Overview

2 101 NOK

Transaksjonskostnad*

1,06 NOK

*Transaksjonskostnaden gjelder per CAB Plan-bestilling. Saker som kun gjelder skadebefaringsbestilling er gratis i tjenesten.