1

Valgt produkt

2

Bedriftsinformasjon

3

Tilknyttede verksteder

4

Sammendrag

Valgt produkt:


CAB Overview

Årslisens

Din Kostnad

Årlig lisenskostnad CAB Overview

2 101 NOK

Transaksjonskostnad*

1,06 NOK

*Transaksjonskostnaden gjelder per CAB Plan-bestilling. Saker som kun gjelder skadebefaringsbestilling er gratis i tjenesten.

Neste: Bedriftsinformasjon ›