1

Velg et produkt

2

Tilknyttede verksteder

3

Bestillingsskjema

4

Sammendrag

Velg et produkt:


CAB Plan KPI Portal

Årslisens

Din Kostnad

Årlig lisenskostnad

5 251 NOK


Storkunderabatt


Rabatt

Pris/verkstad

Verksted #1

0%

5 251 NOK

Verksted #2-3

20%

4 201 NOK

Verksted #4-6

30%

3 676 NOK

Verksted #7-9

40%

3 150 NOK

Verksted #10-

50%

2 625 NOK

Rabatten gjelder for CAB Plan KPI Portal og CAB Plan Avvikshåndtering hver for seg. En lisens gjelder for en juridisk person (ett organisasjonsnummer) og per geografisk plassering. Storkunderabatt oppnås dersom det er flere fasiliteter under ett og samme organisasjonsnummer.

Neste: Tilknyttede verksteder ›