Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
CAB
Meny
Lukk
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
Optimera verkstaden
med CAB
$businessArea

Optimera verkstaden med CAB

En av våra produktrådgivare besöker er verkstad och hjälper till att optimera användningen av våra system och tjänster. Syftet är att skapa effektiva rutiner och ge ökad kunskap som effektiviserar verkstadens arbete. Innehållet skräddarsys efter era behov och önskemål.

Så här funkar det

Vår produktrådgivare planerar genomförandet tillsammans med er, med utgångspunkt i de behov ni har. Fokus ligger på att optimera och få bättre struktur i arbetssätt och verkstadsprocess, samt att öka kunskapen om hur våra produkter och tjänster används på bästa sätt för en effektiv verksamhet. Exakt vilka delar ni behöver stöd i kan variera - vi är flexibla och anpassar oss. Ibland räcker en dag, men ofta behöver vi besöka er under två eller flera arbetsdagar för ett tydligt resultat.

Det är viktigt att all berörd verkstadspersonal är informerad om att CAB kommer och ges möjlighet att avsätta tid för det. Behövs den här texten? är det inte något som tas muntligen vid bokning?

Genomförande

Era behov ligger till grund för innehållet, men områden vi kan gå igenom är till exempel:

 • Skadebesiktning
 • Skadekalkylering
 • Bokning & planering
 • Reservdelshantering
 • Uppföljning (statistik, KPI:er, Avvikelser)

Förkunskaper

Det är bra om deltagarna har grundutbildning i CABAS och CAB Plan.

Mål och uppföljning

Efter att Optimera verkstaden med CAB genomförts är målet att alla deltagare ska känna sig trygga i systemen och känna till verkstadens arbetssätt och rutiner för ökad effektivitet i de arbetsområden vi berört. Detta bör kanske vara med redan i ingressen

Pris och bokning

Kostnad för Optimera verkstaden är 15 500 SEK/dag (exkl. moms). Priset inkluderar reseomkostnader.

För bokning, vänligen kontakta oss för att diskutera lämpligt upplägg och tidpunkt för genomförandet.

© Copyright 2020 CAB Group