Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Våre produkter
CAB
Meny
Lukk
$businessArea

Hva gjelder ved bestilling av kurs?

Her finnes informasjon om hvordan det fungerer ved booking og hva som gjelder om du trenger å ombooke eller avbestille kurset.


Bestillingsbekreftelse og invitasjon

En bestillingsbekreftelse sendes til deltaker og kontaktperson.

Invitasjon til kurset sendes 4 uker og 1 uke før kursstart. Invitasjonen inneholder detaljert informasjon om kurstider, sted etc.

Bestillingsregler

CAB følger de regler og retningslinjer som Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag anbefaler.

Avboka utbildning

Du kan avbestille din kursplass kostnadsfritt fram til 4 uker før kursstart. Ved avbestilling 2-4 veckor före utbildningsstart faktureras halva utbildningskostnaden. Ved avbestilling 2-4 uker før kursstart faktureres halve kurskostnaden. Ved avbestilling 0-2 uker før kursstart eller om du ikke dukker opp på bbestilt kurs, faktureres hele kostnaden. Forsøk da istedet å få noen andre i din bedrift til å ta din plass på kurset.

For avbestilling av kursplass, send mail til kurs@cabgroup.no

Ombooking av kursplass

Ombooking av kursplass kan gjøres kostnadsfritt fram til 4 uker før kursstart. Ved avbestilling 2-4 uker før kursstart faktureres halve kurskostnaden. Ved avbestilling 0-2 uker før kursstart eller om du ikke dukker opp på bbestilt kurs, faktureres hele kostnaden. Forsøk da istedet å få noen andre i din bedrift til å ta din plass på kurset.

Vil du ombooke? send mail til kurs@cabgroup.no

Av- og ombookingsgaranti

Ved booking av et kurs kan tilvalget "Av-/Ombookingsgaranti" velges, da kan deltakeren avbooke eller ombooke kursplassen èn gang frem til samme dag som kurset starter. Kostnaden for denne garantien oppgis i bestillingsskjemaet for det respektive kurset.

Reklamasjon

Reklamasjon skal alltid gjøres via mail til kurs@cabgroup.no. Reklamasjon av kurs skjer kun om rimelig årsak kan dokumenteres. Dato, navn på kurset samt sted for kurset må oppgis. Kurskostnaden erstattes ikke. CAB erstatter ikke utlegg eller andre kostnader som er bundet til kurset som deltakerne har gjort. Nytt kurs eller tilsvarende kan tilbys.

Tilbakebetaling skjer kun om CAB avlyser kurset. I slikt tilfelle kan tilbakebetaling av kurskostnaden eller ombooking skje.

© Copyright 2024 CAB Group