Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
  Våra produkter

  Produkter for

  CAB Group
  Meny
  Lukk
   search
   Language
   • International
   • Svenska
   • Norsk
   • Suomi
   • Finlandssvenska
   • Dansk
   • English
   • Deutsch
   • Íslensk
   • Eesti keel

   Inspelning av telefonsamtal till CAB Support

   Vissa samtal till vår support kan komma att spelas in.

   Så hanterar vi inspelade samtal:

   • Samtalen sparas i 24 månader och raderas därefter
   • Ett fåtal personer har rätt att lyssna på inspelade samtal


   Samtalen kan användas till följande:

   • Kvalitetssäkra arbetet
   • Utveckla rutiner och utbildningsmaterial
   • Reda ut oklarheter

   © Copyright 2020 CAB Group