Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • English
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
  Våra produkter

  Produkter for

  CAB Group
  Meny
  Lukk
   search
   Language
   • International
   • Svenska
   • Norsk
   • Suomi
   • Finlandssvenska
   • Dansk
   • English
   • Deutsch
   • Íslensk
   • Eesti keel

   Om oss

   System för att effektivisera processer

   CAB Group AB är marknadsledande inom systemstöd och tjänster som gör det enkelt för fordons- och fastighetsbranschen att göra tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler. Dessutom är vi verksamma inom hälso- och sjukvård genom dotterbolaget Boka Doktorn AB. Gemensamma nämnare för alla våra systemstöd är effektivsering och transparens.

   Vår verksamhet finns i hela Norden och i Tyskland. Huvudkontoret ligger i Örebro, där verksamheten en gång startade. Företaget omsätter 350 Mkr och inom koncernen är vi drygt 200 medarbetare.

   De produkter och tjänster som vi erbjuder fordons- och fastighetsbranschen effektiviserar hela reparationsprocessen. Basen är den kunskap vi förvärvat genom åren, och som vi förmedlar via våra produkter för att hjälpa våra kunder. De bildar en gemensam kommunikationsplattform för alla aktörer som är inblandade - samtidigt som verktygen är effektiva i själva planeringen av reparationsprocessen. Detta spar både tid och pengar. Optimerad kunskap, helt enkelt.

   Vi har 38 000 användare i systemen som finns hos 6 000 företag.

   CAB Group AB grundades i mitten av 70-talet och ägs idag av försäkringsbolagen If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg Hansa.

   Fordon

   Vi erbjuder system och tjänster som gör det enkelt för fordonstillverkare, fordonsverkstäder och försäkringsbolag att snabbt göra tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler.

   Fastighet

   Vi levererar ett system där fastighetsbolag, försäkringsbolag och entreprenörer samarbetar i uppdrag som rör ROT och reparation i fastigheter, på ett effektivt, transparent och lönsamt sätt.

   Hälsa & sjukvård

   Via dotterbolaget Boka Doktorn erbjuder vi en lösning som möjligör delning av känslig information mellan försäkringsbolag, callcenter och deras anslutna vårdgivare, samt patienter.

   © Copyright 2020 CAB Group