Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Mūsu produkti
CAB
Izvēlne
Aizveriet

CAB Plan


CAB Plan

Gada licence

Jūsu izmaksas

Gada licences maksa CAB Plan

6 543 SEK

Transaktionskostnader


Bojājumu pārbaudes rezervēšana

Transakcija

Din Kostnad

Lekšējā rezervācija, par katru bojājumu

0 SEK

Ārējā rezervācija, par katru bojājumu

14,72 SEK


Remonta rezervēšana

Transakcija

Jūsu izmaksas

Kombinētās darbnīcas (darbnīcas gan ar lokšņu metālu, gan krāsošanu)

39,74 SEK

Lokšņu metāla darbnīca (tikai lokšņu metāla darbnīca)

31,79 SEK

Krāsošanas darbnīca (tikai krāsošanas darbnīca)

19,64 SEK

Ārējā rezervācija no citas darbnīcas

19,64 SEK


Citi pakalpojumi

Transakcija

Jūsu izmaksas

SMS atgādinājums (par katru īsziņu) 1-500 gab.

0 SEK

SMS atgādinājums (par katru īsziņu) 501- gab.

1,10 SEK

CABAS Workshop


CABAS Workshop

Pamatpakalpojumi

Jūsu izmaksas

Gada licences maksa

1 068 EUR

Virsbūvju tāmes, Maksa par tāmes aprēķinu

4.97 EUR

Stiklojuma tāmes, Maksa par tāmes aprēķinu

1.83 EUR

Vienkāršotās tāmes, Maksa par tāmes aprēķinu

1.92 EUR

ALLDATA OEM remontmetodes

1 589 EUR

Övriga tjänster


Citi pakalpojumi

Transakcija

Jūsu izmaksas

Cena e-rēķinā par katru bojājumu

6,92 SEK

Cenas apdrošināšanas atlīdzības prasībai par katru bojājumu

6,92 SEK

Cena Paint Reply par katru bojājumu, kas nosūtīts lokšņu metāla darbnīcai*

6,92 SEK

Cena par katru VIN koda meklēšanu VOLVO

6,92 SEK

CAB Plan Damage Booking


CAB Plan Bojājumu Pārbaude (tikai bojājumu pārbaude)

Gada licence

Jūsu izmaksas

Gada licences maksa

1 840 SEK

© Copyright 2024 CAB Group