Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Felligluggi
Loka
Hagkvæmt samstarf
og ítarlegir útreikningar
 • Heimasíðu
 • / Útgáfu-upplýsingar Uppfærsla á MEPS Reglum og leiðbeiningum

Útgáfu-upplýsingar

Uppfærsla á MEPS Reglum og leiðbeiningum varðandi iðnað, framkvæmdaraðila og iðnaðarmenn

Bakgrunnur

MEPS reglur og leiðbeiningar er safn skjala/gagna sem stjórnað er af CAB og lýsa því hvernig á að nota MEPS á réttan hátt. Skjölin ættu þannig að geta veitt stuðning í viðræðum milli aðila í MEPS-verkefnum til að lágmarka efasemdir, einfalda samskiptin og vinnuna í MEPS.

Eitt svið þar sem efasemdir hafa komið fram og þar sem reglurnar geta því ekki talist uppfylla tilgang sinn er í notkun atvinnugreina, undirverktaka og aðila almennt í MEPS.

Því hefur verið ákveðið að undirbúa tillögu að nánari útlistun í Viðauka A fyrir samningsreglur samningsins og Viðauka B fyrir verkefnisreglur eins og fram kemur hér á eftir.

Tilgangur

Tilgangur þessa skjals er að sýna hvaða breytingar hafa verið gerðar á MEPS reglum og leiðbeiningum og hvers vegna. Í skjalinu koma einnig fram tillögur um breytingar á vinnuaðferðum eða samningum sem breytingin kann að hafa áhrif á.

Rannsókn

CAB hefur um nokkurt skeið safnað upplýsingum um aðstæður þar sem verkkaupar og framkvæmdaraðilar í MEPS hafa talið eitthvað óljóst varðandi notkun hugtakanna faggreinar og framkvæmdaraðilar og tvíræðni um hvernig hægt er að skrá starfsemi undirverktaka.

Tekið hefur verið tillit til allra sjónarmiða og vandamálin hafa verið leidd af því hvernig MEPS reglur og leiðbeiningar náðu ekki að skýra og lýsa því hvernig þessi hugtök virka og er ætlað að nota bæði í samningum og verkbeiðnum þegar MEPS er notað.

Tillögur um hvernig uppfærslur geta sem best átt við hafa verið gerðar bæði í Verkefnis- og Samningsreglum Meps og ræddar á vettvangi kúnna þá sérstaklega útfrá framkvæmdaraðila og verkkaupa. Lagfæringar hafa síðan verið gerðar.

Niðurstöður

Uppfærslur í Viðauka A Samningsreglur Meps

 • 3.1
  • Áður:
 • Vegalengdir vegna undirverktaka þarf að skrá handvirkt þar sem MEPS styður ekki sjálfvirkan útreikning.
  • Eftir:
   • Vegalengdir vegna undirverktaka þarf að skrá handvirkt þar sem MEPS styður ekki sjálfvirkan útreikning. Ef fjarlægð undirverktaka á ekki að vera raunveruleg vegalengd í verkefnunum verður að semja um það.

 • 3.3
  • Viðbót:
   • Aðilar skulu koma sér saman um hvaða faggreinar skuli vera í höndum starfsfólks aðalverktakans og hvaða faggreinar eigi að framkvæmast af undirverktökum.
 • 3.3.1
  • Áður:
   • Festa og skrúfa gifsplötur
  • Eftir:
   • Að setja upp og skrúfa gifsplötur

Uppdateringar i Bilaga B Uppdragsregelverket

 • 3.2.4
  • Áður:
   • Hver ferð er alltaf reiknuð sem ferð fram og til baka milli upphafsstaðar verktaka og heimilisfangs viðfangsins. Hver viðkomandi faggrein fær ákveðinn fjölda upphafsferða og að því loknu er úthlutað viðbótarferðum á grundvelli fjölda mWu í MEPS-verkefninu á hverja virka faggrein.
  • Eftir:
   • Hver ferð er alltaf reiknuð sem ferð fram og til baka milli upphafsstaðar verktaka og heimilisfangsfagns verbeiðnis. Vegalengd framkvæmdaraðila skal vera raunveruleg vegalengd nema um annað sé samið. Hver viðkomandi faggrein fær ákveðinn fjölda upphafsferða og að því loknu er úthlutað viðbótarferðum á grundvelli fjölda mWu í MEPS-verkbeiðninni á hverja faggrein framkvæmdaraðila.

 • 3.2.5
  • Viðbót:
   • Skilgreiningar:
   • Framkvæmdaraðili – er fyrirtækið sem sinnir vinnu við verkbeiðnina.
   • Faggrein - er sú grein sem skráð er á viðkomandi kóða í MEPS.
   • Fagmaður – er sá sem sinnir vinnu við verkbeiðninni.
 • 3.2.5
  • Áður:
   • Framkvæmdaaðili og Faggrein í MEPS-útreikningi skal samsvara þeim aðila og þeirri fagrein sem í raun framkvæmir verkið. Dæmi: Ef húsasmiður tekur niður vask ætti að færa kóðann að taka vaskinn niður frá pípulagningagreininni til byggingargreinarinnar.
  • Eftir:
   • Framkvæmdaaðili og Faggrein í MEPS-útreikningi skal samsvara þeim aðila og þeirri faggrein sem í raun framkvæmir verkið. Þú ættir aðeins að nota þá framkvæmdaraðila og Faggreinar sem samið hefur verið um.
   • Framkvæmdaaðili getur ekki gegnt hlutverki bæði aðalverktaka og undirverktaka í verkbeiðni. Fagmaður skal aðeins vera fulltrúi einnar faggreinar í hverju verkbeiðni.
   • Dæmi: Ef húsasmiður tekur niður vask ætti að færa kóðann að taka vaskinn niður frá pípulagningagreininni til byggingargreinarinnar
 • 3.2.5
  •  Áður:
   • Ef margir framkvæmdaraðilar hafa kóða í sömu faggrein þarf að gera nýjan uppsetningarútreikning fyrir hvern framkvæmdaraðila jafnvel þótt greinin sé sú sama
    • Ef framkvæmdaraðili er með kóða í mörgum faggreinum er uppsetning reiknuð fyrir hverja grein jafnvel þótt framkvæmdaraðilinn sé sá sami.
  • Eftir:
   • Ef margir framkvæmdaraðilar hafa kóða í sömu faggrein þarf að gera nýjan uppsetningarútreikning fyrir hvern framkvæmdaraðila jafnvel þótt greinin sé sú sama
    • Ef framkvæmdaraðili er með kóða í mörgum faggreinum er uppsetning reiknuð fyrir hverja grein jafnvel þótt framkvæmdaraðilinn sé sá sami.
  • 3.2.5

 • 3.2.5
  • Viðbót:
   • Þegar undirverktaki er notaður sem er ekki MEPS-fyrirtæki verður að tilgreina nafn og heimilisfang fyrirtækis verktakans. Auðveldasta leiðin til að framkvæma er með samningum við fyrirtæki sem ekki eru MEPS ("Bæta við öðru fyrirtæki") í MEPS.

Dagsetning innleiðingar í MEPS

3 april 2023

Innleiðingin er ákveðin með þeim skilyrðum að ekki komi fram nýjar upplýsingar frá viðskiptavinum eða framkvæmdaaðilum í MEPS sem leiða til þess að CAB ákveður að bæta þurfi við reglubundna matið og skjölin að verulegu leyti eða að fresta þurfi innleiðingunni vegna einhverra mikilvægra ástæðna. Í slíkum tilvikum gæti þurft að bæta við skjölunum, endurmeta niðurstöður reglubundins mats og/eða fresta innleiðingu breytinganna. Ef CAB ákveður að bæta þurfi við reglubundna matið og skjölin að verulegu leyti verða nýjar upplýsingar fyrir fram sendar út til allra notenda í MEPS.

Komi engar frekari upplýsingar fram fyrir áætlaðan dag innleiðingar tekur breytingin gildi eins og áformað er með nýrri opinberri útgáfu MEPS reglna og leiðbeininga þann 3. apríl 2023.

Tilmæli

Ráðleggingar CAB til notenda í MEPS eru sem hér segir:

 • Metið hvort nauðsynlegt sé að tilgreina hvaða faggreinar starfsfólk aðalverktakans sinna og hvaða undirverktaka má nota milli verkkaupa og framkvæmdaraðila í MEPS-samningunum (liður 3.3 í Viðauka A og liður 3.2 5 í Viðauka B)

© Copyright 2024 CAB Group