Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Our products
CAB
Menu
Close
Knowledge,
optimized.
$businessArea

Gör skadereparationer till en lönsam affär

Sedan 1970-talet samlar vi kontinuerligt in kunskap om reparationsprocessen genom att studera mängder av verkliga skadereparationer på fordon. Denna kunskap har vi samlat i verktygen CABAS och CAB Plan, som ger dig och andra inblandade parter i reparationen möjlighet till effektiva och lönsamma samarbeten.

Våra produkter för verkstäder

CABAS Verkstad

Kalkyleringssystem för beräkning av skadereparationer på personbilar.

CABAS Glas

Kalkyleringssystem särskilt anpassat för reparationer av bilglas.

CAB Plan

Det kompletta boknings-, planerings- och kommunikationssystemet för skadereparationer.

CAB Plan Damage Booking

Bokningssystem för skadeverkstäder som vill kunna ta emot skadebesiktningsbokningar från försäkringsbolagen.

Vilken CABAS-licens passar min verkstad?

Välj typ av verkstad och läs om vilken produkt som passar er. Testa gärna vår produktguide nedan för att ta reda på vilken licens ni behöver!

Plåtverkstad

Jobbar du på en skadeverkstad som i huvudsak utför plåtarbeten? Då vill vi tipsa er om CABAS Verkstad med tilläggstjänsten AllData Reparationsmetoder.

Oavsett hur ofta eller hur sällan ni kalkylerar plåtskadereparationer passar CABAS Verkstad er. Gör ni ett mindre antal skadekalkyler per år finns en lightversion, CABAS Verkstad Light, med samma innehåll men med en prismodell anpassad för färre kalkyler.

Lackverkstad

Jobbar du på en lackverkstad? Då föreslår vi CABAS Verkstad Light med tilläggstjänsten CAB Paint Reply.

CABAS Verkstad Light har samma innehåll som CABAS Verkstad, men en prismodell anpassad för färre antal skadekalkyler. CAB Paint Reply ger ett effektivare samarbete mellan lackverkstad och plåtverkstad.

Maskinskadeverkstad

Jobbar du på en verkstad som i huvudsak reparerar maskinskador? Då vill vi tipsa er om CABAS Verkstad.

Oavsett hur ofta eller hur sällan ni kalkylerar maskinskadereparationer passar CABAS Verkstad er. Gör ni ett mindre antal kalkyler per år finns en lightversion, CABAS Verkstad Light, med samma innehåll men med en prismodell anpassad för färre kalkyler.

Bilglasmästare

Jobbar du i huvudsak med rutbyten och glasskador? Då vill vi tipsa er om CABAS Glas.

Med CABAS Glas får ni koll på vad en glasreparation kostar och hur lång tid det normalt tar. I systemet har du tillgång till alla glasrelaterade positioner på fordonet och kan enkelt göra korrekta åtgärder. CABAS Glas är integrerat med flera rutleverantörer.

© Copyright 2024 CAB Group