Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje
 • Etusivu
 • / Ennakkoilmoitus, päivitetty MEPS-säännöstö

Ennakkoilmoitus markkinoihin vaikuttavasta muutoksesta

Päivitetty MEPS-säännöstö

Taustaa

Jotta MEPSiä voidaan käyttää oikealla tavalla, on kaikilla MEPSin käyttäjillä oltava käytettävissään selkeä kuvaus siitä, miten MEPSiä tulisi käyttää. MEPSiä on käytettävä MEPS-säännöstön mukaisesti.

CAB on kiinnittänyt huomiota siihen, että MEPS-käyttäjien tietämys MEPSin säännöistä, ja siitä miten säännöstöjä käytetään, on vähäistä. Monien käyttäjien mielestä säännöstön nykyinen versio on myös epäselvä ja vaikea tulkita. Tämän vuoksi käyttäjillä ei ole käytettävissään tarvittavia tietoja siitä, miten MEPSiä tulisi käyttää oikein.

Tästä syystä CAB on analysoinut nykyisen säännöstön sisällön ja päivittänyt säännöstön siten, että sen rakenne ja sisältö ovat selkeämmät.

Tässä tiedotteessa kerrotaan tehdystä määräaikaisanalyysista ja muutoksista, jotka otetaan käyttöön uudessa säännöstössä.

Tiedotteen tarkoitus

Tarkoituksena on antaa MEPSin käyttäjille ajoissa riittävästi tietoa, jotta he voivat tarvittaessa valmistautua muutoksiin MEPSin säännöstössä.

CAB on arvioinut, että muutos MEPSin säännöstössä on markkinoihin vaikuttava. Tämä tarkoittaa sitä, että MEPSin käyttäjien olisi huolellisesti arvioitava, miten muutos vaikuttaa liiketoimintaan ja sopimuksiin, ja edellyttääkö se muutoksia MEPSin käytössä.

Analyysin kuvaus

Menetelmät

CAB on pidemmän aikaa kerännyt MEPSin käyttäjiltä näkemyksiä, joita on analysoitu säännöllisesti, jotta MEPSin säännöstöön liittyvät perusongelmat voidaan tunnistaa. Tämän pohjalta MEPSin säännöstöön on kehitetty uusi yksinkertaisempi ja selkeämpi rakenne.

CAB ja ulkopuoliset asiantuntijat ovat arvioineet uutta dokumentaatiota. Saatu palaute on analysoitu, ja uutta säännöstöä on tarkennettu sen perusteella.

Ulkopuoliset asiantuntijat

Lausuntokierroksella mukana olleet ulkopuoliset asiantuntijat

 • ovat MEPSin käyttäjiä, sekä tilaajia että suorittajia.
 • ovat tottuneita MEPS-käyttäjiä.
 • ovat toisistaan täysin riippumattomia.

Tulos

MEPSin säännöstön rakenne on täysin uusi ja se sisältää kolme liitettä.

Uuden MEPSin säännöstön rakenne:

Kunkin asiakirjan tarkoitus on kuvattu kyseisen asiakirjan johdannossa.

Käyttöönottopäivä MEPSissä

1.9.2021

Uusi säännöstö otetaan käyttöön 1.9.2021, ellei ilmene sellaisia uusia tietoja, joiden perusteella CAB päättää, että analyysia ja asiakirjoja on täydennettävä olennaisilta osin, tai käyttöönottoa on lykättävä muusta merkittävästä syystä. Jos CAB päättää siirtää käyttöönottoa, lähetetään siitä MEPSin käyttäjille uusi ennakkoilmoitus.

Huomautus

CAB kehittää MEPSiä uuden säännöstön mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jos MEPSin käyttäjät laativat sopimuksia, jotka eivät ole linjassa uuden MEPSin säännöstön kanssa, CAB ei voi taata, että MEPSin toiminnallisuus ja data tukevat näitä sopimuksia.

Sopimusosapuolet voivat keskenään sopia mahdollisesta siirtymäkaudesta, kun siirrytään nykyisestä säännöstöstä uuteen säännöstöön.

Mikäli sinulla on kommentoitavaa tai kysyttävää tästä ennakkoilmoituksesta ja uudesta MEPSin säännöstöstä, ota yhteyttä CABiin: vesa.rikka@cabgroup.fi tai ronny.karlsson@cabgroup.fi.

© Copyright 2024 CAB Group