Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje
Asiakkaamme

MEPS

MEPS Webhooks tehostaa merkittävästi JK-Tekniikan korjaushankkeiden tiedonsiirtoa ja työnkulkuja

JK-Tekniikka on vesivahinko- ja palovahinkokohteisiin erikoistunut yritys, joka toimii Pirkanmaan alueella. Yhdessä it-toimittajansa E-Brosin ja MEPSin asiantuntijatiimin kanssa yritys integroi MEPS Webhooksin siirtämään MEPSissä olevia tietoja automaattisesti toiminnanohjausjärjestelmäänsä.

Siirrettävän datan määrä kasvaa

JK-Tekniikan asiakkaita ovat kotitaloudet, isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyritykset, vakuutusyhtiöt, rakennusliikkeet, vesi- ja palolaitokset sekä julkinen sektori. JK-Tekniikka käyttää korjausrakentamisessa MEPS-järjestelmää, mutta hankkeiden määrän ja siirrettävän datan kasvaessa yritys halusi vielä entisestään sujuvoittaa tiedonsiirtoaan MEPS Webhooksin avulla.

Tiedonsiirto automatisoitiin MEPS Webhooksin avulla

MEPS Webhooks on helppokäyttöinen integraatio, jossa MEPSin tiedot yhdistetään ulkoiseen järjestelmään, JK-Tekniikan tapauksessa toiminnanohjausjärjestelmään. Yhdessä it-toimittajansa E-Brosin ja MEPSin asiantuntijatiimin kanssa integraation asennus sujui mutkattomasti, ja tiedonsiirto toimii nyt automaattisesti.

Integraation avulla työkohteen perustiedot, eli asiakkaan yhteystiedot, kohteen osoite ja MEPS-järjestelmään lisätty kommentti, siirtyvät automaattisesti MEPSistä toiminnanohjausjärjestelmään. Myös työkohteessa suoritetun vahinkotarkastuksen tarkastusraportti liitetään kohteen tietoihin kaikkien osapuolien saataville.

Kohteen tietoihin tallennetaan myös tiedot vakuutusyhtiön hyväksymästä kustannuslaskelmasta. Nämä tiedot auttavat JK-Tekniikkaa suunnittelemaan ja resursoimaan henkilöstöään tehokkaammin eri hankkeille. 

"Laskelmalle voidaan järjestelmän kautta vielä pyytää asiakkaan hyväksyntä ennen töiden aloittamista. Kaiken kaikkiaan integraatio on tehostanut työnkulkua, vähentänyt merkittävästi manuaalista tiedonsiirtoa ja sitä kautta myös virheiden mahdollisuutta", kertoo JK-Tekniikan toimitusjohtaja Jouni Tamski.

MEPS Webhooks -integraatio toimii monessa tapauksessa

MEPS Webhooksin avulla yritys voi siirtää tietoja MEPS-järjestelmästä suoraan myös esimerkiksi laskutusjärjestelmään ja näin käyttää tietoja laskutuksen perustana. Dataa voidaan käyttää myös yksinkertaisempien integraatioiden luomiseen käyttämällä esimerkiksi Zapieria tai MS Power Automate Office365 -ohjelmaa.

Haluatko tietää enemmän MEPS Webhooksista? Voit olla yhteydessä MEPSin avainasiakaspäällikkö Ronny Karlssoniin ronny.karlsson@cabgroup.fi tai puhelimitse +358 50 349 6878.

Citat tecken

Jouni Tamski Toimitusjohtaja, JK-Tekniikka

© Copyright 2024 CAB Group