Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje

Sujuvaa yhteistyötä
ja selkeät laskelmat

Suuri panostus MEPSin koodirakenteen parantamiseen 2023

MEPSin käyttäjänä olet todennäköisesti huomannut, että MEPS-koodiston rakenne muuttui vuonna 2022. CABin tavoitteena on pitää koodisto ajantasaisena ja jatkuvasti parantaa sitä. Kysyimme MEPS Datanhallinnalta, mitä vuonna 2023 on odotettavissa.

Suuri panostus MEPSin koodirakenteen parantamiseen

MEPS Datanhallintaosaston tehtävänä on hallita ja päivittää MEPSin dataa. Vuosi 2022 on ollut intensiivinen vuosi, ja käynnissä on ollut rinnakkain useita MEPS-koodiston päivityshankkeita.

- MEPS-käyttäjät ovat varmastikin huomanneet, että panostamme merkittävästi MEPS-koodiston ylläpitoon ja kehittämiseen. Vuoden aikana olemme lanseeranneet uuden koodirakenteen kaappi- ja ovikoodeihin, ja nyt pian myös LVV-koodeihin. Koodien kommentointi on uusi ominaisuus, missä käyttäjä voi lähettää tietystä koodista näkemyksiään suoraan meille, kertoo Benjamin Sjölander MEPSin datanhallinnasta.

- Kun lanseeraamme uusia koodeja, yritämme helpottaa niiden käyttöä tarjoamalla käyttäjille apua ja ohjeita. LVV:n osalta vanha ja uusi koodirakenne tulevat elämään jonkin aikaa rinnakkain, jolloin jokainen saa mahdollisuuden ajaa itsensä sisään uuteen koodirakenteeseen.

Järjestely, sähkökoodit ja uudet mallit

Vuoteen 2023 liittyy merkittäviä koodimuutoksia ja -tarkistuksia.

- MEPSin koodeihin tulee suuria muutoksia myös vuonna 2023. Uusi LVV-koodisto lanseerataan helmikuussa. Ensimmäisen kvartaalin aikana saamme päätökseen epäsuoran työn (järjestely, perustaminen, purkaminen) säännöllisin väliajoin tehtävän tarkastelun. Työ sähkökoodiston uuden rakenteen parissa on myös alkanut. Sen yhteydessä tarkastelemme ja parannamme myös malleja.

MEPS Datanhallinta vahvistuu

Uutena jäsenenä datanhallintatiimissä on aloittanut Maria Edlund, jolla on pitkä tausta rakennus- ja vakuutusalalta.

- Ensimmäisenä tehtäväni aloitan maalaustoimialan jaksottaisen arvioinnin.

Pohjoismaisille markkinoille mukauttaminen

Se, että MEPS on pohjoismainen järjestelmä, asettaa erityisvaatimuksia datanhallinnalle ja koodistolle. Haaste, jota Maria arvostaa.

- Koska MEPS on pohjoismainen järjestelmä, on usein tehtävä markkinakohtaisia mukautuksia. Rakennustekniikka ja toimialakäytännöt eroavat usein eri Pohjoismaiden välillä, ja se on hyvin mielenkiintoista ja opettavaista.

Suomen markkinaan liittyviä data-asioita ja niihin liittyviä markkinakohtaisia mukautuksia hoitaa MEPS datanhallintatiimissä Kjell Renman, CAB Group Finlandista.

Onko sinulla mielipiteitä koodista?

Voit lähettää näkemyksesi koodista suoraan MEPSin datanhallintaan. MEPSin laskelmassa valitse kommentoitava koodi, klikkaa toimintokuvakkeista puhekuplaa ja lähetä näkemyksesi. Kaikki kommentit luetaan! Tämä on datanhallinnalle tärkeä työväline, jolla selvitämme, mitä mieltä käyttäjät ovat. Suomesta onkin saatu koodeihin liittyviä kommentteja kiitettävästi, ja toivomme, että sama suuntaus jatkuu. Myös asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä uuteen toimintoon.

© Copyright 2024 CAB Group