Knowledge,
optimized.

Tiedämme...

...että tieto on usein menestyksekkään yhteistyön perusta. Kun kaikilla osapuolilla on samat tiedot ja yhteinen tavoite, koko prosessi etenee nopeammin. Ajoneuvo- ja rakennustoimialan korjausprosessien tueksi suunnitellut järjestelmämme perustuvat vuosikymmenien ajan kerättyyn tietoon, joka mahdollistaa yksinkertaisemman ja tehokkaamman työpäivän.

CAB Group Finland toimii kahdella toimialalla

Ajoneuvot

Tarjoamme ajoneuvojen vauriokorjaamoille ja vakuutusyhtiöille järjestelmiä ja palveluita, joiden avulla voidaan tuottaa luotettavia ja läpinäkyviä korjauskustannuslaskelmia sekä nopeuttaa prosessia.

Kiinteistöt

Järjestelmämme mahdollistaa kiinteistöyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja urakoitsijoiden tehokkaan, läpinäkyvän ja kannattavan yhteistyön rakennusten ja kiinteistöjen korjaamiseen ja ylläpitoon liittyvissä hankkeissa.

Yrityksemme arvot

CABin kolme perusarvoa kuvaavat niitä tärkeitä asioita, joiden takana seisomme ja jotka näkyvät työssämme.

Commitment to the customer - Sitoutuminen asiakkaaseen

Pyrkimyksemme on aito keskittyminen asiakkaaseen ja halu ymmärtää asiakkaidemme tarpeet. Asiakkaat ovat myös tärkein tuotekehityksen moottori. Tästä syystä vaalimme asiakassuhteitamme ja rakennamme pitkäaikaisia ja läpinäkyviä yhteistyösuhteita. Tärkeintä on tuottaa asiakkaalle mahdollisimman paljon hyötyä. Meille se tarkoittaa tyytyväisiä asiakkaita ja kannattavaa liiketoimintaa.

A great place to work - Erinomainen työpaikka

CAB haluaa olla turvallinen työpaikka, jossa työntekijät viihtyvät ja kehittyvät. Olemme kunnianhimoinen ja ammattitaitoinen, osallistava yhteisö, jossa työntekijöillä on myös hauskaa yhdessä.

Innovation for success - Innovointi menestyksen moottorina

Tuotekehitys ja innovointi ovat keskeisiä voimavaroja, ja ne näkyvät halussamme ottaa uusia haasteita vastaan. Tiedämme, että osaaminen ja kunnianhimo näyttäytyvät monin eri tavoin, ja monimuotoisuus antaa meille edellytykset luoda dynaaminen työpaikka, jossa kannustetaan luovuuteen ja innovointiin – niin yksilönä kuin tiiminä.

Ajankohtaista