Text

MEPS för Skadeservice

Med MEPS får du som jobbar med skadeservice ett verktyg för snabb kommunikation, besiktningar och tydlig dokumentation av skadan gentemot beställaren.

Händer lägger golv

Snabb kommunikation

I MEPS accepterar du inkommande uppdrag snabbt och enkelt, och kan kommunicera med beställaren genom hela uppdragets gång.

Tydlig dokumentation

Beställarenorganisationen förväntar sig tydlig dokumentation, och där tillhandahåller MEPS -formatet marknadens standard.

Snygga planskisser

Du som utför besiktningar har nytta av MEPS integration med skissverktyget Floor Plan Creator. Där kan du skapa snygga planskisser och fuktrapporter med tydliga mätpunkter. Här kan du läsa mer om Floor Plan Creator.


MEPS-prislista

Prissättning

MEPS

MEPS Basic

MEPS Inspector

Årlig licenskostnad

1 260

576

576

Årlig licenskostnad per användare

206

138

138

Årslicensavgift per affärsenhet

576

-

-

Transaktionsavgift/försäkringsskada

5,90

3,40

3,40

Transaktionsavgift/skissverktyg (Floor Plan Creator)

3,40

-

3,40

Priser är exkl. moms.

  • Årliga licenskostnaden inkluderar en användare.
  • Transaktionsavgift/försäkringsskada, debitering sker när ett uppdrag accepteras och en part är ett försäkringsbolag.
  • Transaktionsavgift/skissverktyg (Floor Plan Creator), debitering sker när en användare skapar en ny, eller importerar, en FPC-skiss till MEPS Besiktningsapp.
  • Priserna indexjusteras i enlighet med CABs avtalsvillkor.