Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Text

MEPS för Försäkringsbolag

MEPS är det ledande systemet när det kommer till hantering av byggskadeärenden och används av alla större försäkringsbolag i Sverige. Det är via MEPS som försäkringsbolagen beställer jobb av entreprenörer.

Händer lägger golv

Data för analys

Med MEPS får försäkringsbolaget tillgång till data som kan användas för analys av både den egna verksamheten och leverantörers. Datan pekar på kostnader och tidsåtgång och kan användas för att effektivisera den interna processen.

MEPS underlättar automatisering

MEPS levererar standardiserad och strukturerad kostnadsdata för automatisering av interna processer. Datan levereras i ett och samma format, vilket skapar förutsättningar för automatisk granskning av kostnader innan beslut. Med en automatiserad granskningsprocess kan handläggarna fokusera på mer komplexa ärenden, samtidigt som kostnadskontrollen ökar och handläggningstiden förkortas. Kontakta oss om du vill veta mer om MEPS och vår automatiserade granskninsgtjänst MEPS Autoreply på support@cabgroup.fi


© Copyright 2024 CAB Group