• MEPS-prislista

MEPS-prislista 2023

MEPS-lisencerna

MEPS är fullversionen av systemet och den produkt som de flesta av våra kunder väljer. MEPS passar dig som regelbundet ska arbeta i systemet och ger dig tillgång till all funktionalitet.

MEPS Basic är ett begränsat system. Det är till för mindre entreprenörer som endast använder MEPS för att ta emot uppdrag från huvudentreprenörer eller försäkringsbolag eller för egna uppdrag. Begränsningarna innebär att du inte har rätt att bjuda in parter i uppdrag, utföra besiktningar, ta ut statistik eller använda affärsenhetsfunktionen.

MEPS Inspector är ett begränsat system. Det är till för företag som endast använder MEPS för att ta emot besiktningsuppdrag från huvudentreprenörer eller försäkringsbolag eller för att utföra egna besiktningar. Begränsningarna innebär att du inte har rätt att bjuda in parter i uppdrag, använda MEPS kalkylering, ta ut statistik eller använda affärsenhetsfunktionen.


MEPS-prislista

Prissättning

MEPS

MEPS Basic

MEPS Inspector

Årlig licenskostnad

1 260

576

576

Årlig licenskostnad per användare

206

138

138

Årslicensavgift per affärsenhet

576

-

-

Transaktionsavgift/försäkringsskada

5,90

3,40

3,40

Transaktionsavgift/skissverktyg (Floor Plan Creator)

3,40

-

3,40

Priser är exkl. moms.

  • Årliga licenskostnaden inkluderar en användare.
  • Transaktionsavgift/försäkringsskada, debitering sker när ett uppdrag accepteras och en part är ett försäkringsbolag.
  • Transaktionsavgift/skissverktyg (Floor Plan Creator), debitering sker när en användare skapar en ny, eller importerar, en FPC-skiss till MEPS Besiktningsapp.
  • Priserna indexjusteras i enlighet med CABs avtalsvillkor.