Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
MEPS
Meny
Stäng
 • MEPS-prislista

MEPS-prislista 2024

MEPS-licenserna

MEPS är fullversionen av systemet och den produkt som de flesta av våra kunder väljer. MEPS passar dig som regelbundet ska arbeta i systemet och ger dig tillgång till all funktionalitet.

MEPS Basic är ett begränsat system. Det är till för mindre entreprenörer som endast använder MEPS för att ta emot uppdrag från huvudentreprenörer eller försäkringsbolag eller för egna uppdrag. Begränsningarna innebär att du inte har rätt att bjuda in parter i uppdrag, utföra besiktningar, ta ut statistik eller använda affärsenhetsfunktionen.

MEPS Inspector är ett begränsat system. Det är till för företag som endast använder MEPS för att ta emot besiktningsuppdrag från huvudentreprenörer eller försäkringsbolag eller för att utföra egna besiktningar. Begränsningarna innebär att du inte har rätt att bjuda in parter i uppdrag, använda MEPS kalkylering, ta ut statistik eller använda affärsenhetsfunktionen.


MEPS-prislista 2024

Priser

MEPS

MEPS Basic

MEPS Inspector

Årlig licenskostnad

1 290

589

589

Årlig licenskostnad per användare

211

141

141

Årlig licenskostnad för rollen Hantverkare

120

80


Årslicensavgift per affärsenhet

270

-

-

Transaktionsavgift/försäkringsskada

6,0

3,5

3,5

Transaktionsavgift/skissverktyg (Floor Plan Creator)

3,5

-

3,5

Priser är exkl. moms.

 • Årliga licenskostnaden inkluderar en användare.
 • Transaktionsavgift/försäkringsskada, debitering sker när ett uppdrag accepteras och en part är ett försäkringsbolag.
 • Transaktionsavgift/skissverktyg (Floor Plan Creator), debitering sker när en användare skapar en ny, eller importerar, en FPC-skiss till MEPS Besiktningsapp.
 • Priserna indexjusteras i enlighet med CABs avtalsvillkor.
© Copyright 2024 CAB Group