Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Våra produkter
CAB
Meny
Stäng
Knowledge,
optimized.
$businessArea

Tiderna i CABAS

CABAS databas är full av reperationstider, både för personbilar och tunga fordon. Men, vem bestämmer dessa tider? Var kommer de ifrån? Och hur kan CABAS ha koll på alla olika bilmodeller? Här hittar du svaren.


Ända sedan 1970-talet har vi samlat kunskap om reparationsprocessen genom att studera mängder av verkliga skadereparationer på fordon. All denna kunskap har vi samlat i CABAS, som genom vår unika databas är ett transparent och tydligt kalkylsystem för reparationer av fordonsskador.

Hela reparationsförloppet studeras

Tiddstudier genomförs kontinuerligt på skadeverkstäder - metod, åtgärd, verktyg och tider för varje arbetsmoment. Till och med tiderna för att hämta reservdelar, läsa instruktioner och iordningsställa verktyg observeras. Sedan analyseras all insamlad data och blir till tider i MYSBY, som är hjärtat i beräkningen av tidsåtgången för reparationen, samt tider för lack-, glas- och plastreparationer.

Kontinuerlig uppdatering

Databasen innehåller information om både personbilar och tunga fordon och uppdateras kontinuerligt när nya bilmodeller, nytt material, nya verktyg eller nya reparationsmetoder införs. Vi beräknar även lackytor och lackeringstider för alla reservdelar som kan behöva lackeras i samband med en reparation.

Unik databas ger tydliga överenskommelser

Våra tidsstandarder tillsammans med kontinuerlig analys av nya fordonsmodellers konstruktion och reservdelar gör vår databas helt unik och skapar förutsättningar för en tydlig och transparent överenskommelse mellan skadeverkstäder och försäkringsbolag när en fordonsskada ska regleras. Allt får du tillgång till i CABAS.

Samarbete för skadekalkylering

Expertgruppen är ett samarbetsforum på den finska marknaden. Här prioriteras behov och önskemål om uppdatering av reparationstider. Expertgruppen är ett samarbete mellan representanter från motor-och försäkringsbranschen och oss på CAB.

Lär dig mer om tiderna i CABAS

Se gärna filmerna om tiderna i CABAS för att lära dig mer om hur det fungerar. Har du ytterligare frågor om tiderna i CABAS är du välkommen att kontakta oss.

Vem bestämmer tiderna i CABAS?

Vilka tider finns i CABAS?

© Copyright 2024 CAB Group