Prislista

CABAS Verkstad


CABAS Verkstad

Grundtjänst

Pris

Årlig licenskostnad per verkstad

628,00 €


Plåt- och lackkalkyler

Transaktionskostnad

Pris

Pris per beräknad skada

0,74€

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen

18,39€


Glaskalkyler

Transaktionskostnad

Pris

Pris per beräknad skada

0,74€

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen

1,14€


Övriga skador (CABAS Basic)

Transaktionskostnad

Pris

Pris per beräknad skada

0,74€

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen

1,14€


Extern lackverkstad

Transaktionskostnad

Pris

Pris per skada som sänds från lackverkstaden till plåtverkstad

0,74€


Traficom- och VIN-sökning

Transaktionskostnad

Pris

Pris per Traficom-sökning

0,74€

Volvo VIN-kodsökning (per sök)

0,74€

CABAS Heavy


CABAS Heavy

Grundtjänst

Pris

Årlig licenskostnad

628,00 €


Plåt- och lackkalkyler, CABAS Heavy

Transaktionskostnad

Pris

Pris per beräknad skada

8,45€

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen

27,56€


Glaskalkyl, CABAS Heavy

Transaktionskostnad

Pris

Pris per beräknad skada

3,70€

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen

11,61€


Traficom-sökning

Transaktionskostnad

Pris

Pris per Traficom-sökning

0,74€


ALLDATA Reparationsmetoder

ALLDATA

Pris

Årlig licenskostnad

1555,00€

CABAS Parts


CABAS Parts - pris för demonterare

Pris för demonterare

Pris

Årlig licenskostnad

611,00€

Pris svar till verkstad (offert eller bekräftelse) per skada

1,46€

CABAS volymrabatt


Plåtkalkyler

Transaktionskostnad per rabattrappa

Rabatt per skada

Transaktionskostnad

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, upp till 100 skador/år

0%

18,39€

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, 101-200 skador/år

35%

11,95€

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, 201-400 skador/år

80%

3,68€

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, från 401 skador/år

96%

0,74€

CAB Plan


CAB Plan

Årslicens

Pris

Start- och implementationsavgift (innehåller ej användarutbildning)

1056,00€

Övrigt arbete (till ex. omdefiniering av inställningar, modellering av reparationsprocessen mot CAB Plan osv.)

68€/timme

Årlig licenskostnad CAB Plan (full version)

752,00€

CAB Plan Damage Booking


CAB Plan Damage Booking

Årslicens

Pris

Årlig licenskostnad

196,00€

CAB Damage Inspection Booking (DIB)


CAB Damage Inspection Booking (DIB)

Årlig licenskostnad

Pris

Årlig licenskostnad – CAB Damage Inspection Booking DIB

196,00€

CAB Plan - Bokning av skadebesiktning


CAB Plan - Bokning av skadebesiktning av en extern bokare

Transaktion

Pris

Extern bokning, per skada

1,57€


CAB Plan - Bokning av reparation av verkstadens interna bokare

Transaktion

Pris

Kombiverkstad (verkstad med både plåt och lack)

4,00€

Plåtverkstad (verkstad med enbart plåt)

3,20€

Lackverkstad (verkstad med enbart lack)

1,84€

Extern bokning från annan verkstad (alla verkstadstyp)

1,84€


Övrika tjänster

Transaktion

Pris

SMS-påminnelse (per SMS) 1-500 st

0€

SMS-påminnelse (per SMS) 501- st

0,11€


CAB Plan - Volymrabatt


Volymrabatt

Utgår årligen enligt nedan tabell

Kombiverkstad

Plåtverkstad

Lackverkstad

Antal bokningar 1-1000

4,00€

3,18€

1,84€

Antal bokningar 1001-2000

3,20€

2,54€

1,84€

Antal bokningar 2001-3000

2,41€

1,90€

1,84€

Antal bokningar 3001-

1,92€

1,90€

1,84€

CAB Plan KPI Portal


CAB Plan KPI Portal

Årslicens

Pris

Årlig licenskostnad (per verkstadsanläggning)

582,00€


Volymrabatt *


Rabatt per anläggning

Pris/anläggning

Verkstad #1

0%

582,00€

Verkstad #2-3

20%

466,00€

Verkstad #4-6

30%

408,00€

Verkstad #7-9

40%

349,00€

Verkstad #10-

50%

291,00€

* Rabatten gäller för CAB Plan KPI Portal och CAB Plan Avvikelsehantering var för sig. En licens gäller för en juridisk person (ett organisationsnummer) och per geografisk anläggning. Storkundsrabatt erhålls om det under ett organisationsnummer finns flera anläggningar.CAB Plan Avvikelsehantering


CAB Plan Avvikelsehantering

Årslicens

Pris

Årlig licenskostnad (per verkstadsanläggning)

582,00€


Volymrabatt *


Rabatt per anläggning

Pris/anläggning

Verkstad #1

0%

582,00€

Verkstad #2-3

20%

466,00€

Verkstad #4-6

30%

408,00€

Verkstad #7-9

40%

349,00€

Verkstad #10-

50%

291,00€

* Rabatten gäller för CAB Plan KPI Portal och CAB Plan Avvikelsehantering var för sig. En licens gäller för en juridisk person (ett organisationsnummer) och per geografisk anläggning. Storkundsrabatt erhålls om det under ett organisationsnummer finns flera anläggningar.Villkor

CABAS: Villkor för prissättning och kostnader

 • De rörliga priserna per skada debiteras endast en gång per skada.
 • De rörliga priserna per gång debiteras varje gång funktionen används.
 • Hintoihin sovelletaan sopimuksen mukaista vuosittaista indeksitarkistusta.
 • Priserna indexjusteras i enlighet med CABs avtalsvillkor.
 • Priser exkl. moms.


CAB Plan:
Villkor för prissättning och kostnader


 • Som skadebokning räknas varje ärende som faktiskt bokas.
 • För skadebokning utan kopplad CABAS-kalkyl utgår samma kostnad som för ärenden med kopplad CABAS-kalkyl.
 • Avbokning reducerar inte kostnaden.
 • Skadebokning med flera kopplade kalkyler räknas som motsvarande antal skadebokningar.
 • Externa bokningar från annan verkstad räknas inte med i volymrabatten.
 • Beställd licens måste motsvara de tjänster verkstaden tillhandahåller.
 • I de fall verkstadens tjänsteerbjudande förändras eller omfattar tjänster som inte stämmer överens med licensen förbehåller sig CAB att ändra till matchande licens.
 • Priserna indexjusteras i enlighet med CABs avtalsvillkor.
 • Priser exkl. moms.