Ny skadesvarstyp i CABAS från och med 20.11.2021

Som förhandsinformation kommer det 20.11.2021, dvs. en vecka före egentliga CABAS uppdateringen, att tas i bruk en ny funktion.

Nya funktionen kommer automatiskt att returnera kalkyler skickad till vissa försäkringsbolag tillbaka till verkstaden ifall att försäkringsuppgifterna i kalkylen avviker från uppgifterna i försäkringsförfrågan.

CABAS anger i skadesvaret orsaken till varför kalkylen har returnerats. I detta fall bör verkstaden korrigera kalkylen enligt den angivna orsaken och skicka kalkylen på nytt till försäkringsbolaget.