Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Våra produkter
CAB
Meny
Stäng

Ny skadesvarstyp i CABAS från och med 20.11.2021

Som förhandsinformation kommer det 20.11.2021, dvs. en vecka före egentliga CABAS uppdateringen, att tas i bruk en ny funktion.

Nya funktionen kommer automatiskt att returnera kalkyler skickad till vissa försäkringsbolag tillbaka till verkstaden ifall att försäkringsuppgifterna i kalkylen avviker från uppgifterna i försäkringsförfrågan.

CABAS anger i skadesvaret orsaken till varför kalkylen har returnerats. I detta fall bör verkstaden korrigera kalkylen enligt den angivna orsaken och skicka kalkylen på nytt till försäkringsbolaget.

© Copyright 2024 CAB Group