Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Menu
Luk

Effektivt samarbejde og
tydelige kalkyler

 • Startside
 • / I gang
 • / Stor engagement, da nordiske MEPS-brugere udvekslede erfaringer

Stor engagement, da nordiske MEPS-brugere udvekslede erfaringer

På Island er interessen stor for, hvordan MEPS kan effektivisere byggeskade processer i Norden. CAB inviterede derfor islandske og svenske kunder til netværksdage, hvor byggeentreprenører og forsikringsselskaber sammen diskuterede hvordan MEPS bedst benyttes.

Diskussioner om bedste praksis

MEPS har længe været standardsystemet for byggeskader i størstedelen af Norden og har dertil mange erfarne brugere.

På Island har MEPS været anvendt siden 2021, og antallet af tilsluttede virksomheder og brugere vokser stødt. De islandske brugere har været hurtige til at adoptere systemet og ønskede derfor at diskutere, hvordan man har gjort i Sverige for at optimere processerne med kommunikation, dokumentation og gennemsigtighed igennem MEPS.

Både entreprenører og forsikringsselskaber berettede om deres del af den samlede svenske skadehåndteringsproces.

- Det var en rigtig god konference og en fornøjelse at møde repræsentanter for MEPS, siger Jónas Bjarni Árnason, som er byggechef hos islandske Afltak. Det var også meget fordelagtigt at møde andre entreprenører, der arbejder med forsikringsselskaber på det svenske marked. Vi diskuterede for eksempel den gennemsnitlige reparations tid for hver skadesanmeldelse. Vi gennemgik også metoder for kalkulation og besigtigelse.

- Fra diskussionerne lærte vi om betydningen af MEPS i skadehåndteringsprocessen, og muligheden for at øge effektiviteten og kundetilfredsheden, siger Fjölnir Daði Georgsson, direktør for Property Claims hos TM tryggingar hf. At møde brugere fra et andet nordisk marked gav værdifulde indsigter i, hvordan MEPS anvendes i forskellige regioner. Det gav en dybere forståelse for bedste praksis, udfordringer og muligheder for effektivt at bruge MEPS.

Produktudvikling med nordisk fokus

Under netværksdagene fortalte CABs produktledelse om vores fokus på MEPS som nordisk skadehåndteringssystem. Vi informerede om eksisterende funktioner og hvilke der er planlagt for fremtiden. Især blev MEPS Klimakalkulering nævnt, som blev lanceret på Island i maj 2024.

MEPS Klimakalkulering beregner en bygningsskades klimaaftryk målt i kuldioxidækvivalenter. Læs mere om klimakalkuleringen her.

For os hos CAB er netværksdage meget vigtige. Vi får indsigter i kundernes arbejdsmetoder, som hjælper os i produktudviklingen og styrker forudsætningerne for effektive MEPS-processer på nordisk niveau.

© Copyright 2024 CAB Group