Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Dansk
Kuralink
Menu
Luk

Privatlivspolitik - Hvordan behandler CAB Healthcare AB dine personoplysninger?

Denne privatlivspolitik beskriver CAB Healthcare´s behandling af dine personoplysninger og gælder når du bruger CAB Healthcare´s produkter eller på anden måde er i kontakt med os.

Hvem har ansvaret for dine personoplysninger?

CAB Group AB, org.nr. 556131–2223, er personoplysningssansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og er ansvarlig for at sådan behandling sker på en sikker og lovlig måde.

Hvad er det retslige grundlag for behandling af dine personoplysninger?

CAB behandler dine personoplysninger ifølge loven og hovedsagligt for at leve op til de forpligtelser som fremgår af den aftale som er indgået med dig eller din arbejdsgiver, En undtagelse er hvis du ikke har indgået en aftale med os, men henvender dig til os med administrative spørgsmål eller kontakter vores kundeservice. I disse tilfælde er retsgrundlaget interesseafvejning. Hvis CAB Healthcare skulle behandle dine personoplysninger til et andet formål som ifølge loven kræver dit samtykke, vil vi forud for behandling af dine personoplysninger indhente dit samtykke.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

CAB Healthcare indsamler personopysninger som du giver os, for eksempel i forbindelse med at du bestiller produkter, bruger produkter eller beder os om support. Når du ringer til vores support vil samtalen i nogle tilfælde blive optaget til brug for internt undervisnings- og udviklingsarbejde. Vi indsamler og gemmer dermed de personoplysninger som måtte fremkomme under samtalen. Du har ret til at nægte at en samtale bliver optaget. Du har også ret til at begære en optaget samtale slettet.

Det kan forekomme at en person oplyser om personoplysninger om en eller flere andre personer. Vi forudsætter at den person som oplyser om sådanne personoplysninger har indhentet samtykke til at kunne oplyse om sådanne personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandles?

Personoplysninger som behandles inkluderer, men er ikke begrænset til, brugernavn, navn, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, fødselsdag, fakturainformation, IP-adresse og/eller anden information som du oplyser os om eller som iøvrigt er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser ifølge vores aftale med dig eller din arbejdsgiver.

Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?

Vi kan behandle dine personoplysninger til følgende:

 • Administration
  For at kunne administrere bestillinger, opsigelser, overdragelse og fakturering.

 • Access
  For at give dig adgang til vores produkter.

 • Kundeservice/Support
  For at kunne sevicere dig hvis du for eksempel kontakter os med spørgsmål.
 • Udsendelser
  For at kunne informere om for eksempel opdateringer og drift.

 • Markedføring
  For at sende markedsføring om vores produkter og tjenester, med mindre du har skriftligt har modsat dig at modtage denne type information.

 • Udvikling af produkter
  For at kunne udvilke vores produkter og tjenester, sikre den tekniske funktionalitet, for statistik, for at logge hændelser/fejl, gennem markeds- og kundeanalyser samt ved fejlsøgning og test. Alt dette for at kunne tilbyde en bedre brugeroplevelse.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil kun blive behandlet af CAB Healthcare og vores underleverandører. Alle vores underleverandører er bundne af skriftlige databehandleraftaler som pålægger dem samme forpligtelser ved behandling af personoplysninger som beskrives i denne privatlivspolitik.

CAB Healthcare overfører kun personoplysninger til lande undenfor EU/EØS såfremt det pågældende land sikrer et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse af personoplysninger jævnfør EU eller EU kommisionen, eller såfremt dette særskilt er angivet i forbindelse med at du oplyser om dine personoplysninger til os.

Vi udleverer ikke personoplysninger til andre virksomheder hvis ikke dette er nødvendigt på grund af lovgivning, forordning eller krav fra myndigheder eller for at beskytte vores rettigheder eller tredieparts rettigheder.

Vi videregiver, sælger eller bytter aldrig dine personoplysninger for markedsføringsformål til trediepart.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger gemmes så længe disse behøves for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig og din arbejdsgiver.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

CAB har vedtaget passende tekniske og organisatoriske tiltag for at beskytte dine personoplysninger mod for eksempel tab,manipulation eller uvedkommende tilgang. Vi tilpasser kontiunerligt vores sikkerhedstiltag til den tekniske udvikling.

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til, når som helst (gratis een gang pr år) at få information om hvilke personoplysninger vi har gemt om dig.

Du har ret til, når som helst og uden beregning at begære at dine personoplysninger slettes, opdateres eller rettes. Du har også ret til at begære at brugen af dine personoplysninger begrænses til udvalgte formål og eksempelvis ikke bruges i marketing. Vi kan dog ikke slette dine personoplysninger såfremt lovgiving forbyder os dette, eksempelvis love indenfor bogføring

Hvis dine personoplysninger ændres, venligst informere os om dette. CAB kan ikke drages til ansvar for problemer som opstår som følge af forældede eller forkerte hvis du har undladt at informere os om dette.

Din begæring skal være på skrift og og underskrevet af dig og indeholde oplysninger om navn, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, CVR nummer og kundenummer.

Begæring skal sendes til:

CAB Group AB
Att: Personuppgiftsbehandling
Stortorget 11
702 11 Örebro

Hvis du vil klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet som er tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger.

Kontaktinformation

Har du spørgsmål om vores behandling af personoplysninger er du altid velkommen til at kontakte os!

CAB Group AB
Att: Personuppgiftsbehandling
Stortorget 11
702 11 Örebro

© Copyright 2024 CAB Group