Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Vores produkter
CAB
Menu
Luk

Prislister

CABAS Verkstad


CABAS Verkstad

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

24 910,55 SEK

Pris per beräknad skada

6,55 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl. Skadesvar

30,51 SEK

CABAS Verkstad Light


CABAS Verkstad Light

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

6 199,03 SEK

Pris per beräknad skada

6,55 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar

196,10 SEK

Transaktionskostnader


Glasskador och Övriga skador

Transaktion

Din Kostnad

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, upp till 40 skador/år, inkl. Skadesvar

26,87 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, 41-100 skador/år, inkl. Skadesvar

13,33 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, från 101 skador/år, inkl. Skadesvar

6,55 SEK


Maskinskador

Transaktion

Din Kostnad

Pris per beräknad skada

6,55 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl Skadesvar

30,51 SEK

Pris sök modell med fordonsidentitet, per gång

6,55 SEK

Pris sök arbetsoperation med Autodata, per session

12,27 SEK


CABAS Caravan

Transaktion

Din Kostnad

Pris per beräknad skada

6,55 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl Skadesvar

74,38 SEK


CABAS Generell lastbil

Transaktion

Din Kostnad

Pris per beräknad skada

44,63 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl Skadesvar

203,31 SEK


Övriga tjänster

Transaktion

Din Kostnad

Pris E-faktura per skada

6,55 SEK

Pris Försäkringsfråga per skada

6,55 SEK

Pris Paint Reply per skada som sänds till plåtverkstad*

6,55 SEK

Pris per VIN-kodsökning VOLVO

6,55 SEK


Övriga tjänster

Transaktion

Din Kostnad

Pris E-faktura per skada*

6,55 SEK

Pris Försäkringsfråga per skada*

6,55 SEK


Fordonstyp lastbil och buss

Transaktion

Din Kostnad

Pris per beräknad skada

44,62 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar

141,29 SEK


Övriga tjänster

Transaktion

Din Kostnad

Pris E-faktura per skada*

6,55 SEK

Pris Försäkringsfråga per skada*

6,55 SEK


Reparationsmetoder

ALLDATA

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

14 730,43 SEK

CABAS Glas


CABAS Glas

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 237,37 SEK

Pris per beräknad skada

6,55 SEK

CABAS Heavy Verkstad


CABAS Heavy Verkstad

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

9 917,12 SEK

Pris per beräknad skada

107,19 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar

348,41 SEK


Glasskador och övriga skador

Transaktion

Din Kostnad

Pris per beräknad skada

44,62 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolag, inkl. Skadesvar

141,29 SEK

CABAS Heavy Lack


CABAS Heavy Lack

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

6 198,88 SEK

Pris per beräknad skada

7,41 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar

40,22 SEK

CABAS Heavy Traktor


CABAS Heavy Traktor

Grundtjänster

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 415,58 SEK

Pris per beräknad skada

28,29 SEK

Pris per skada som sänds till försäkringsbolagen, inkl Skadesvar

135,44 SEK

CABAS Parts - för demonterare


CABAS Parts - pris för demonterare


Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 415,58 SEK

Pris svar till verkstad (offert eller bekräftelse) per skada*

12,75 SEK

Svar (offert eller bekräftelse) med totalt belopp 0 kronor är kostnadsfritt. De rörliga priserna debiteras endast en gång per skada. Samtliga priser är exklusive moms.

CAB Plan


CAB Plan

Årlig licens

Pris

Årlig licensafgift CAB Plan (fulde version)

5 819 DKK

CAB Plan Damage Booking


CAB Plan Damage Booking (endast skadebesiktning)

Årlig licens

Pris

Årlig licensafgift CAB Damage Inspection Booking

1 881 DKK

Transaktionsomkostninger


Bokning av skadebesiktning

Transaktion

Pris

Intern booking pr. skade

0 DKK

Ekstern booking pr. skade

13,38 DKK


Skades booking

Transaktion

Pris

Værksted med plade og lak (Autoværksted)

32,71 DKK

Kun pladeværksted

26,17 DKK

Kun lakeringsværksted

17,29 DKK

Eksterne bookingar fr andre verksteder

17,29 DKK


Ovriga tjeneste

Transaktion

Pris

SMS-påmindelse (per SMS) 1-500 st

0 DKK

SMS-påmindelse (per SMS) 501- st

0,90 DKK


Bokning av skadebesiktning

Transaktion

Pris

Intern booking pr. skade

0 DKK

Ekstern bokning, per skada

13,38 DKK


Ovriga tjeneste

Transaktion

Pris

SMS-påmindelse (per SMS) 1-500 st

0 DKK

SMS-påmindelse (per SMS) 501- st

0,90 DKK

Transaktionspriser (med volymbaserad rabatt)

Volum rabat skades bookinge

Årspris enl tabelen (DKK/skada):

Bookningar:Autoverksted (DKK/skade)Pladeverksted (DKK/skade)Lakeringsverksted (DKK/skade)
1-100032,71 DKK26,17 DKK17,29 DKK
1001-200026,19 DKK20,93 DKK17,29 DKK
2001-300019,61 DKK15,70 DKK17,29 DKK
3001-15,70 DKK15,70 DKK17,29 DKK

CAB Damage Inspection Booking


CAB Damage Inspection Booking

Årlig licens

Pris

Årlig licensafgift

1 881 DKK


Booking af skadesyn/fotosyn

Transaktion

Pris

Intern booking, pr. skade

0 DKK

Ekstern booking, pr. skade

17,29 DKK*

*Betales af det modtagende værksted

CAB Plan KPI Portal


CAB Plan KPI Portal

Årlig licens

Pris

Årlig lisens CAB Plan KPI Portal

4 531 DKK


Massekunderabat


Rabat

Pris/værkstad

Værksted #1

0%

4 531 DKK

Værksted #2-3

20%

3 625 DKK

Værksted #4-6

30%

3 172 DKK

Værksted #7-9

40%

2 719 DKK

Værksted #10-

50%

2 265 DKK

Rabatten gælder for CAB Plan KPI Portal og CAB Plan Deviation Handling hver for sig.

CAB Plan Deviation Handling


CAB Plan Deviation Handling

Årslicens

Pris

Årlig licens

4 531 DKK


Massekunderabat


Rabat

Pris/værksted

Værksted #1

0%

4 531 DKK

Værksted #2-3

20%

3 625 DKK

Værksted #4-6

30%

3 172 DKK

Værksted #7-9

40%

2 719 DKK

Værksted #10-

50%

2 265 DKK

Rabatten gælder for CAB Plan KPI Portal og CAB Plan Afvigelseshåndtering hver for sig.

Overview


Overview

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licens

1 608 DKK

Transaktionspris

0,81 SEK

Villkor


Villkor för prissättning och kostnader CABAS

 • De rörliga priserna per skada debiteras endast en gång per skada.
 • De rörliga priserna per gång debiteras varje gång funktionen används.
 • De rörliga priserna per session debiteras en gång per session (öppen kalkyl, stängs kalkylen och öppnas igen, blir det en ny session).

* Tjänsten behöver beställas.

Priserna indexjusteras i enlighet med CABs avtalsvillkor. Priser exkl. moms och gäller för kalenderåret 2021.


Betingelser for prisfastsættelse og omkostningsberegning CAB Plan

 • Skades booking beregnes hver gang du foretager en booking.
 • For skades booking uden tilslutting till Autotaks-takst har samme pris som tilslutning med Autotaks-takts.
 • Annullering reducerar ikke omkostningerne.
 • Eksterne bookninger bliver ikke regnet med i volumerabatten.
 • Skades booking med flere kalkyler regnes som modsvarende antal skades booking.

Alla priser er exkl. mom og geldende for kalenderår 2024.

© Copyright 2024 CAB Group