MEPS

MEPS är fullversionen av systemet och den produkt som de flesta av våra kunder väljer. MEPS passar dig som regelbundet ska arbeta i systemet och ger dig tillgång till all smart funktionalitet. Du kan t ex bjuda in parter i uppdraget, utföra Besiktningar, använda Meps Besiktningsapp och ta ut statistik. De första 3 månaderna får du prova MEPS gratis och får ett introduktionssamtal som guidar dig i systemet. Därefter väljer du om du vill fortsätta med MEPS eller inte. Läs mer om provperioden


MEPS Prislista 2022

Grundtjänster

Pris

Årlig licenskostnad för systemet MEPS¹

15 440 SEK

Årlig licenskostnad per användare²

1 960 SEK

Transaktionsavgift Försäkringsskada³

56 SEK

Transaktionsavgift Besiktning

0 SEK

Transaktionsavgift Fastighetsbolag

0 SEK

Transaktionsavgift Konsument

0 SEK

Transaktionsavgift Skissverktyg (Floor Plan Creator)⁴

32 SEK

Årslicenskostnad per affärsenhet⁵

7 030 SEK

Alla priser är exklusive moms.


¹Inkluderar en användare.

²Användare som har rollen Hantverkare i MEPS har under en introduktionsperiod 100% rabatt på Årslicenskostnaden. Rabatten kommer att minska i takt med att rollen Hantverkare färdigutvecklas i systemet. Alla kunder kommer att informeras om förändringar i rabatten.

³Debitering sker när ett uppdrag accepteras och en part är ett försäkringsbolag.
⁴Debitering sker när en användare skapar en ny, eller importerar, en FPC-skiss till MEPS Besiktningsapp.

⁵Affärsenhet används av större organisationer, som har behov av att hantera flera organisationer, dotterbolag, varumärken eller avdelningar i samma system.